Health

بیانیه جبهه ملی ایران - خارج از کشور : عضویت رژیم اسلامی به کمیته زنان سازمان ملل متحد

هموطنان گرامی
عضویت  رژیم اسلامی به  کمیته زنان سازمان ملل متحد «توهین» به زنان کشور ایران است.
کشور ايران روز پنجشنبه به همراه شش کشور ديگر به کميسيون وضعيت زنان مستقر در سازمان ملل متحد در نيويورک که برای ترويج برابری جنسيتی و توانمند سازی زنان کار می کند، برای یک دوره چهار ساله انتخاب شد.
این در حالی است که رژیم اسلامی در چهار دهه گذشته به تبعیض فاحش مبتنی بر جنسیت در حقوق، عمل و نگرش های اجتماعی زنان همچنان ادامه داده، زنان و دختران را از شرکت در فعالیت های اجتماعی محروم کرده است.
رژیم اسلامی زنان کشور را که برای احقاق حقوق شهروندی و اجتماعی اعتراض کرده اند را به زندان های رژیم گرفتار کرده است و حتی یک ساعت مرخصی برای ملاقات فرزندان و خانواده خود را هم از آنان سلب میکند. زنان را از زندانهای شهر خود برای شکنجه روحی به شهرهای دور دست استانها دیگر تبعید می نماید که باعث میشود کلیه امکانات ملاقات با خانواده را بخصوص در دوران محدودیت های کرونایی از دست بدهند.
رژیم اسلامی حق دفاع از زنان را که توسط حقوقدانان مانند نسرین ستوده وکیل حقوقی پیگیری می شود را از آنان سلب نموده و این وکیل در حال گذراندن حکم محکومیت همراه با موکلین خود در زندان به سر میبرد.
جبهه ملی ایران – خارج از کشور همراه با انجمن زنان در سراسر جهان، انتخاب رژیم به کمیسیون زنان سازمان ملل را به شدت محکوم و این انتخاب را «توهین» به همه زنان ایرانی، قربانیان اصلی این رژیم در طول چهار دهه اخیر می داند.
جبهه ملی ایران – خارج از کشور
 
30 اوریل 2021 برابر با 10 اردیبهشت 1400