خانه نویسندگان پست های Mohammad Farsi

Mohammad Farsi

1 پست 0 نظرات

نظامیان ارتش غیرتمند ایران  بهوش باشیم – جان شما و جان هموطن غیرتمند

0
نظامیان ارتش غیرتمند ایران  بهوش باشیم – جان شما و جان هموطن غیرتمند علی خامنه ای در مقابل خیزش مردم ایران در رابطه با قتل ژینا امینی سکوت کامل اختیار کرده. این سکوت میتواند نشانگر فرمان...