.سخنان دکتر محمد مصدق در یادبود اولین سالگرد شهدای۳۰ تیر

    0
    630

    سخنان دکتر محمد مصدق در یادبود اولین سالگرد شهدای۳۰ تیر.

    در این سخنرانی، دکتر محمد مصدق با احساسات ملی و انسانی خود مطالب بسیار با ارزشی را به ملت بزرگ ایران خاطر نشان کددن.