Health

کشف صدها قطعه سنگ با نقش های برجسته در کاخ داریوش بزرگ بنیاد میراث پاسارگاد

امروز 5 اردیبهشت، 25 آوریل آقای اسدی، سرپرست هیئت باستانشناسی فارس در جمع خبرنگاران خبر از نتیجه ی تازه ترین کشف در محوطه  ی تخت جمشید داد. او در مورد این کاوش که با هدف امتداد آبراهه های موجود در حیاط جنوبی کاخ تچر انجام شده گفت« نتایج این کاوش نشانگر این بود که یک آبراه فرعی از آبراه شرقی- غربی شمال حیاط کاخ تچر {کاخ داریوش}جدا شده و به سمت جنوب و تا نزدیکی پیکان کاخ موسوم به اچ{ کاخ اردشیر} امتداد داشت. در این بخش صدها قطعه سنگ دارای نقوش برجسته که عمدتا به نظر می‌رسد مربوط به پلکان اصلی کاخ اچ هستد و به صورت عمدی شکسته شده‌اند، دیده می شود»

اسدی همچنان  معتقد است که به دلیل تعداد زیاد آثار کشف شده امیدوار است که بخشی از مشکلات و پیچیدگی‌های نمای شمالی کاخ اردشیر که از دشوارترین مسائل باستان‌شناختی تخت جمشید می باشد، وضعیت روشن تری پیدا کند.

کاخ تچر، یا کاخ آینه کاخ زمستانی داریوش بزرگ بوده و از نخستین کاخ هایی ست که در محوطه تخت جمشید کشف شد. از آنجایی که سنگ های این کاخ شفاف هستند و   آن چه را که روبرویشان قرار می گیرد بازتاب می دهند به آن تالار آینه هم می گویند.