Health

یونیسف: به خشونتی که موجب کشته‌شدن کودکان شود پایان دهید

«یونیسف»، صندوق کودکان ملل متحد، سرانجام پس از انتقادهای گسترده به عملکرد این نهاد در ارتباط با کشته شدن کودکان ایران در جریان اعتراضات سراسری در هفتاد روز، ۶آذر ۱۴۰۱ در بیانیه‌ای نوشت که از نخستین مورد جانباختن کودکان در اعتراضات ایران، مکاتبات خود با جمهوری اسلامی را آغاز کرده است.