Health

اینترنت تا نقش رسانه‌های آزاد

از محدودیت اینترنت در ایران
تا نقش رسانه های آزاد

طرح صیانت از حقوق کاربران که جزییات زیادی از ان در دسترس نیست، برای بخش بزرگی از جامعه ایران، نگرانی های زیادی را از سه جنبه محدودیت کاربران برای دسترسی به اینترنت، مشکلات امنیتی کاربران و افول تجارت مجازی ایجاد کرده است. بین مسئولان دولتی و سپاهی همچنان اتفاق نظری درباره طرح صیانت وجود ندارد، برخی موافق و برخی مخالف این طرح هستند. برنده و بازنده این طرح چه کسانی هستند؟ 

#شطرنج #صدای_آمریکا 

VOA
شورای نگهبان از عدم هماهنگی مجلس درباره این طرح معترض است. قالیباف خواستار اصلاح طرح صیانت شده، سردارنقدی، معاون هماهنگ کننده سپاه خطاب به مجلس، مخالفین طرح صیانت را منافق نامیده و امیر نظامی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات، در بخشی از توییت خود به شدت واکنش نشان داد و نوشت: به اظهارنظر مردم و مشارکت‌جویی‌شان می‌گویند کامنت‌گذاری منافقان، به محدودیت و مانع‌گذاری هم می‌گویند #صیانت، شما در کدام سرزمین زندگی می‌کنید؟. و دیگر بخش های جامعه از سینماگرایان تا کارفرمایان اقتصادی و کاربران فضای مجازی مخالفت و نگرانی خود با اجرای طرح صیانت را ابراز کردند.