Health

یازدهمین روز اعتراضات ایران ؛ تداوم تحصن و تجمع در دانشگاه‌‌ها

دانشجویان بیش از ده از دانشگاه و دانشکده امروز (دوشنبه) اعلام کردند که در حمایت از اعتراضات سر کلاس‌ها حاضر نمی‌شوند.

دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان با شعار «زن٬ زندگی٬ آزادی» در دانشگاه تحصن کردند.

فعالان دانشجویی دانشگاه رازی کرمانشاه «با توجه به اعتراضات گسترده مردم در جای‌جای ایران» در اعتراض به «بازداشت گسترده فعالین دانشجویی و به گلوله بستن مردم معترض در خیابان، خواهان اعتصاب جمعی دانشجویان و اساتید این دانشگاه» شدند.

گروهی از دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان  نیز در بیانیه‌ای اعلام کردند به نشانه اعتراض در کلاس‌ها حضور پیدا نمی‌کنند.

بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی دانشجویان دانشگاه چمران نیز با شعار «اغتشاشی در کار نیست٬ ما اعتراض داریم» از شرکت در کلاس‌های درس خودداری کردند

همچنین دانشجویان دانشگاه خلیج فارس با صدور بیانیه‌ای خواستار اتحاد اساتید و دانشجویان برای تحریم کلاس‌های درس این دانشگاه شدند.

دانشجویان شاندیز مشهد نیز ضمن صدور اطلاعیه‌ای تاکید کردند که در اعتراض به وقایع اخیر کشور و حمایت از معترضان٬ کلاس‌های درس را تحریم خواهند کرد. دانشجویان این دانشگاه از اساتید نیز خواستند تا به تحریم کلاس‌های درس این دانشگاه بپیوندند.

دانشجویان دانشگاه معماری و هنر پارس نیز در بیانیه‌ای با حمایت از اعتراضات مردمی و در اعتراض به قانون حجاب اجباری٬ اعلام کردند که کلاس‌های درس را تحریم‌ خواهند کرد.

همچنین دانشجویان دانشگاه آزاد نجف آباد اعلام کردند که در حمایت از تمامی اقشار جامعه و مبارزات مدنی مردم از شرکت در کلاس‌های درس خودداری می‌کنند.

دانشجویان دانشگاه آزاد تهران واحد غرب و دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان نیز انتشار بيانیه‌ ضمن اعلام  تحریم کلاس‌ها بر حضور در دانشگاه و اعتراض تاکید نموده از اساتید درخواست همراهی کردند.

برگرفته از سایت فارسی ایران وایر