Health

گزارش جلسه بزرگداشت زنده یاد ابوالحسن بنی صدر - دکترعلی صدارت

جلسه بزرگداشت زنده یاد ابوالحسن بنی صدر در تاریخ ۲۹ آبانماه ۱۴۰۰ برابر با ۲۰ نوامبر ۲۰۲۱ توسط خانواده محترم و یاران و همراهان ایشان در شهر پاریس برگزار گردید. مدیریت این جلسه که با حضور تعداد زیادی از هموطنان برگزار گردید با خانم ژاله وفا بود. در این جلسه تعدادی از هموطنان و نیز خارجیان سخنرانی کرده(در مجموع ۱۵سخنرانی) و برخی نیز پیام خود را به مناسبت بزرگداشت آن زنده یاد ارسال داشتند (در مجموع ۱۲ پیام)که پخش گردید.

ناگفته نماند که بسیاری از هموطنان  که در طول زندگی سیاسی و فکری آقای بنی صدر به نحوی با ایشان در ارتباط بودند و در باره نقش ایشان درحیات سیاسی -اجتماعی- فرهنکی ایران سخن داشتند،مایل به صحبت و ارسال پیام برای این جلسه بودند ولی با توجه به محدودیت وقت بناچار و متاسفانه تنها تعداد محدودی سخنرانی و پیام از طیفها و نحله های مختلف فکری در این جلسه قابل اجرا بود.در این جلسه ۲ فیلم مصاحبه با آقای بنی صدر نیزدر مجموع بمدت ۱۶ دقیقه پخش شد.

فیلم کامل برنامه با تمامی سخنرانی ها و پیامها بهمراه دو فیلم کوتاه از آقای بنی صدر را در لینک زیر می توانید مشاهده کنید:

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=Dl1ve2vBb1o

لینکهمچنین پیامها و سخنرانی ها هم به ترتیب بصورت جداگانه در لینکهای زیر قابل مشاهده هستند:

1-پیام دکتر بهروز برومند ؛ هموند حزب ملت ایران و از یاران شادروانان داریوش فروهر و پروانه فروهر و پدر علم نفرولژی ایران

https://www.youtube.com/watch?v=BW_JeQCo-lo

 

2- پیام خانم الهه امیر انتظام عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران و همسر شادروان عباس امیر انتظام که عمری را در مقاومت در زندانهای نظام حاکم گذراند .

https://www.youtube.com/watch?v=h3gIwIAkxRU

 

3- سخنرانی خانم دکتر فیروزه بنی صدر استاد دانشگاه، فرزند ارشد آقای ابوالحسن بنی صدر و فعال سیاسی

https://www.youtube.com/watch?v=lVyL94lxiJ4

 

4- سخنرانی آقای دکتر احمد سلامتیان نماینده اصفهان در مجلس اول

https://www.youtube.com/watch?v=eiVt_JS7IEU

 

5- پیام آقای دکتر یرواند آبراهامیان استاد دانشگاه، محقق و تاریخ نگار از جمله نویسنده کتاب ایران بین دو انقلاب

https://www.youtube.com/watch?v=b_agwoEolAg

 

6- سخنرانی دکتر سعید سنجابی مشاور آقای بنی صدر در امور خارجی در دوران ریاست جمهوری و فعال مستقل سیاسی

https://www.youtube.com/watch?v=M2Q6EhU6-YY

 

7- پیام آقای منوچهر صالحی معمار و شهرساز و نویسنده و کنشگر سیاسی چپ

https://www.youtube.com/watch?v=Yl1Cqxwz27o

 

8- سخنرانی آقای بابک امیر خسروی از موسسین حزب دمکراتیک مردم ایران و اتحاد جمهوریخواهان ایران

https://www.youtube.com/watch?v=5Kg5aCsdDGU

 

9- سخنرانی آقای دکتر حمید احمدی، از فرماندهان نظامی در دوران ریاست جمهوری و فرماندهی کل قوا آقای ابوالحسن بنی صدر، استاد تاریخ نظامی و از پایه گذاران دانشکده فرماندهی و ستاد نیروی دریایی و موسس انجمن مطالعات تاریخ شفاهی در سال ۲۰۰۰ و تدوین گر کتاب خاطرات آقای ابوالحسن بنی صدر تحت نام “درس تجربه “

https://www.youtube.com/watch?v=ewnNsE6ZU-Q

 

10- پیام خانم شهره بدیعی از مدافعین حقوق بشر و همسر آقای دهکردی که متاسفانه در رستوران میکونوس به دست تروریستهای دولتی نظام حاکم ترور شد.

https://www.youtube.com/watch?v=ZEf_sgkSTY8

 

11- سخنرانی آقای مجید زربخش از دبیران پیشین کنفدراسیون و از رهبران حزب رنجبران و از بنیان گذاران شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران  و فعال سیاسی

https://www.youtube.com/watch?v=mK3ukfMtS5E

 

12- پیام خانم دکتر صدیقه وسمقی ، شاعر و اسلام پژوه و تحلیلگر سیاسی

https://www.youtube.com/watch?v=JuLS8qFuQo0

 

13-سخنرانی آقای دکتر علی متین دفتری، همراه آقای بنی صدر در جبهه ملی سوم و  از جمله همکار آقای بنی صدر در تهیه اولین فیلم در باره دکتر محمد مصدق.

https://www.youtube.com/watch?v=YxqmyXDaJDk

 

14-نمایش فیلم بخشی از مصاحبه خانم ژاله وفا با آقای بنی صدر در مورد طرز نگاه و جایگاه زن در جامعه ایران

https://www.youtube.com/watch?v=NZBujSsPPZ0

 

15- سخنرانی آقای  فلاویو مرونیFlavio Meroniکاردار و سفیر کبیر سویس در ایران در سالهای بعد از انقلاب

https://www.youtube.com/watch?v=cFE56cip12w

 

16- سخنرانی آقای جرج لنخ Georg Lennkhسفیرکبیر و مشاور بین المللی آقای برونو کرایسکی صدر اعظم اتریش در زمان انقلاب ایران . آقای کرایسکی در مورد گروگانگیری در سفارت آمریکا و جنگ ایران و عراق از طریق سفیر کبیر خود آقای جورج لنخ وساطت می کرد.

https://www.youtube.com/watch?v=Ptiyqf6oNtI

 

17- سخنرانی خانم زهرا بنی صدر فرزند آقای ابوالحسن بنی صدر، فعال امور فرهنگی ـ اجتماعی

https://www.youtube.com/watch?v=XNfEZulVBKo

 

18- پیام چند تن از دانشجویان درون ایران در مورد نظرگاهشان در زمینه افکار آقای بنی صدر . جهت رعایت امنیت این دانشجویان عزیز تنها صدای آنها پخش شد و نامشان ذکر نگردید .

https://www.youtube.com/watch?v=oREUx5uLOh4

 

19- سخنرانی آقای حنیف یزدانی عضو سابق دفتر تحکیم وحدت و فعال سیاسی

https://www.youtube.com/watch?v=IQJNK2uTnlc

 

20- پیام آقای دکتر محسن کدیور از فعالان و پژوهشگران و محققان در امر اندیشه دینی

https://www.youtube.com/watch?v=gLGnr4cVUxw

 

21- سخنرانی آقای دکتر حسن فرشتیان، پژوهشگر دینی با سابقه تحصیلات در حوزه علمیه و تحصیل در رشته حقوق در فرانسه

https://www.youtube.com/watch?v=-E7cN-YJRhA

 

22- پیام خانم دکترنسرین بصیری نویسنده و مترجم مقیم برلین و ناظر برابری حقوق زنان و مردان در دانشگاه هنر برلین

https://www.youtube.com/watch?v=4Uub5oz2KFY

 

23- سخنرانی آقای عبیدالله مهدی، فعال سیاسی در افغانستان و فرانسه بر علیه حکومت طالبان و فعال حقوق بشر و از دوستاران احمد شاه مسعود

https://www.youtube.com/watch?v=6fJqMHOZcus

 

24- پیام آقای دکتر ناصر مهاجر از محققان امور سیاسی ـ اجتماعی و فعال چپ

https://www.youtube.com/watch?v=3QfuCT5wUMc

 

25- پیام آقای دکتر منصور فرهنگ، سفیر ایران در سازمان ملل در اول انقلاب، استاد دانشگاه و فعال سیاسی

https://www.youtube.com/watch?v=NlHsbzuC4lw

 

26- پیام آقای  استفن کینزر  StephenKinzer پژوهشگر آمریکایی در باره تاریخ ایران و از جمله نویسنده کتاب همه مردان شاه

https://www.youtube.com/watch?v=42_Oon_0-hA

 

27- سخنرانی آقای دکتر مهران مصطفوی، استاد دانشگاه و از یاران و همراهان آقای بنی صدر

https://www.youtube.com/watch?v=ZsU0tygfxDM

 

28- پخش فیلم بخشی از مصاحبه خانم ژاله وفا با آقای بنی صدر در مورد نقش ادبیات ایران در پیش برد اندیشه مبارزه

https://www.youtube.com/watch?v=b418rFFreZI

 

29- سخنرانی آقای علی بنی صدر فرزند آقای ابوالحسن بنی صدر

https://www.youtube.com/watch?v=153E6IYR2WI

 

ختم جلسه بزرگداشت

https://www.youtube.com/watch?v=t58WhuEHhik

 صو