Health

گزارش تشییع وخاکسپاری زنده نام «خسروسیف » دبیر حزب ملت ایران

دوستان عزیز ،هم اندیشان گرامی ! بادرود بر شما سروران قدرشناس

،سرانجام زمان وداع اخرین با بزرگمردی پس از هفتادسال رزم بی امان بامظاهر تاریکی درراستای نیل به آزادی استقلال وعدالت اجتماعی فرارسید امروز پیکر شادروان خسرو سیف دبیر حزب مان را بدلیل اوج گیری ویروس کرونا (دلتا)واحتمال مبتلا شدن دوستان به ویروس یادشده از دعوت دوستداران وهم اندیشان وحتا حضور هموندان حزب هم خوداری گردید
 
 حفظ تندرستی هم میهنان از اولویت های ما درتمام حرکتهای های اجتماعی حزب در درازا ی حیات سیاسی ما ازجایگاه ویژه برخوردار بوده وهست ،ازاینرو در ایین تشییع وخاکسپاری ، آنهم درچنین وضعیت بحرانی بهداشتی فقط فرزند شادروان ویک تن از هموندان ارشد حزب وشمار بسیاراندک ازبستگان محترم بارعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی حضور داشتند
 مراسم بدون هیچ پیش آمد ناخوشایندی در ساعت ۱۶ امروز ۲۴ تیرماه ۱۴۰۰ خاتمه یافت . با سپاس از سروران که با پیامهای پرمهرشان واز احساس همدردی ومهر
همه دوستان که با میل قصد همراهی درخاکسپاری ووداع باشادروان خسرو سیف دبیر حزب ملت ایران راداشتند با دریغ بدلیل دستور اکید پزشک معالج واحتمال ابتلا به ویروس دلتا نگران از لطمه به تندرستی سروران حضورشان بخاطر رعایت ایمنی بهداشتی امکانپذیر نبودپوزش میخواهم
 ضمن سپاس ، برایتان تندرستی وبرای ملت نجیب ومیهن عزیزمان سربلندی وبرای زنده نام خسروسیف که عاشقانه به مردم ومرزوبوممان عشق میورزید خواستارم
 
هوشنگ کردستانی
 
16 ژانویه 2021 برابر با 25 تیر 1400