Health

کمیسر عالی سازمان ملل: افغانستان، نمونه افراطی از وضعیت رو به وخامت زنان است

کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشری می‌گوید افغانستان زیر حاکمیت طالبان «نمونه افراطی» از وضعیت رو به وخامت زنان در جهان است و تاکید می‌کند که نباید اجازه داد تا دستاوردها در زمینه حقوق بشر و برابری جنسیتی از دست رود.

ولکر ترک، کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشری این سخن را به روز چهارشنبه ۱۸ ژانویه/۲۸ جدی در جریان نشستی که به مناسبت ۷۵-مین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر در سویس برگزار شده بود، گفته است.

در این نشست، خواکین کاسترو، عضو مجلس سنای آمریکا، لیوا لیو، وزیر خارجه سویس و خوزه مانوئل، رئیس جمهوری تیمور شرقی نیز حضور داشتند.

در این نشست، کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر با اشاره به بدتر شدن وضعیت حقوق بشری به ویژه برای زنان در جهان، به عقب‌گرد زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان پرداخته و گفته که «افغانستان به عنوان نمونه افراطی از وضعیت رو به وخامت حقوق زنان و دختران برجسته است.»

برخلاف ۲۰ سال پسین که زنان و دختران در افغانستان، حق کار و تحصیل داشتند، این حقوق اما با برگشت طالبان به قدرت در ماه اوت/اگست سال ۲۰۲۱ میلادی ازبین رفت و طالبان از همان آغاز، محدودیت‌های زیادی ازجمله ممنوعیت تحصیل و کار را بر زنان و دختران وضع کردند.

پس از وضع این محدودیت‌ها خیلی از نهادهای حقوق بشری بین‌المللی وضعیت زنان در زیر اداره طالبان را نگران‌کننده خواندند و گفتند که طالبان، زنان را از عرصه زندگی اجتماعی، حذف کرده‌اند.

کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر باورمند است که اخیرا، عقب‌گرد در زمینه حقوق زنان در شماری از کشورها در آمریکا، اروپا و استرالیا نیز به چشم می‌خورد و تاکید می‌کند که مهم است تا مواظب بود تا دستاوردها در زمینه برابری جنسیتی از دست نرود.

برگرفته از سایت فارسی رادیو بین المللی فرانسه