Health

چهارشنبه همبستگی؛ جان باختن "دستکم سه نفر" در جریان اعتراضات

براساس گزارش‌های منتشرشدە از ایران، امروز چهارشنبه ٢٠ مهر، علی‌رغم حضور سنگین و سرکوب خشن نیروهای امنیتی دە‌ها شهر صحنه اعتراض‌های ضد حکومتی هستند.

طبق گزارش‌ها، شهروندان معترض در شهرهای تهران، قم، کرج، قزوین، اراک، ساری، رشت، مشهد، اصفهان، دهدشت، ارومیه، ایلام، کرمانشاه، سنندج، مریوان، بانه، سقز، مهاباد، بوکان و دیواندرە بە خیابان آمدەاند.

یاری از کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی از وجود اختلال در شبکه اینترنت و تلفن‌های همراه خبر

شهروندان پایتخت در چندین نقطه شهر از جمله در ستارخان، نازی‌آباد، خیابان شریعتی و تهران‌پارس تجمع‌های اعتراضی بر پا کردەاند. در ویدیوهای منتشرشدە معترضانی دیده می‌شوند که شعارهای ضد حکومتی و حق‌خواهانه سر می‌دهند. در برخی از نقاط شهر نیروهای امنیتی بە معترضان حمله کردەاند و با شلیک گلوله‌های ساچمەای و گاز اشک‌آور سعی در پراکنده کردن آن‌ها دارند.

در خیابان کاشانی برخی از معترضان بە منظور مسدود کردن خیابان، سطل‌های زباله را آتش زدەاند. همچنین در برخی از تصاویر دیده می‌شود کە معترضان در جواب تیراندازی‌ نیروهای امنیتی بە سوی آنها “کوکتل‌ مولوتف” پرتاب می‌کنند.

در کرج هم معترضان در چندین منطقه بە خیابان آمدەاند. در یکی از فیلم‌های منتشرشدە شعار “مرگ به دیکتاتور” و “زن، زندگی، آزادی” شنیده می‌شود. همچنین حضور زنان در اعتراضات بسیار چشمگیر است.

در بسیاری از تصاویر منتشرشدە از اراک، مشهد و اصفهان نیروهای امنیتی در حال رفتار خشونت‌آمیز با معترضان دیده می‌شوند.

شهروندان پایتخت در چندین نقطه شهر از جمله در ستارخان، نازی‌آباد، خیابان شریعتی و تهران‌پارس تجمع‌های اعتراضی بر پا کردەاند. در ویدیوهای منتشرشدە معترضانی دیده می‌شوند که شعارهای ضد حکومتی و حق‌خواهانه سر می‌دهند. در برخی از نقاط شهر نیروهای امنیتی بە معترضان حمله کردەاند و با شلیک گلوله‌های ساچمەای و گاز اشک‌آور سعی در پراکنده کردن آن‌ها دارند.

در خیابان کاشانی برخی از معترضان بە منظور مسدود کردن خیابان، سطل‌های زباله را آتش زدەاند. همچنین در برخی از تصاویر دیده می‌شود کە معترضان در جواب تیراندازی‌ نیروهای امنیتی بە سوی آنها “کوکتل‌ مولوتف” پرتاب می‌کنند.

در کرج هم معترضان در چندین منطقه بە خیابان آمدەاند. در یکی از فیلم‌های منتشرشدە شعار “مرگ به دیکتاتور” و “زن، زندگی، آزادی” شنیده می‌شود. همچنین حضور زنان در اعتراضات بسیار چشمگیر است.

در بسیاری از تصاویر منتشرشدە از اراک، مشهد و اصفهان نیروهای امنیتی در حال رفتار خشونت‌آمیز با معترضان دیده می‌شوند.

دادەاند. این مسئلە همرسانی خبرها و جریان آزاد اطلاعات را با مشکل مواجه کردە

در حالی کە امروز بازاریان شهرهای کردنشین در اعتصاب گستردە بودند، گزارش‌ها حاکی از حضور گستردە شهروندان در خیابان‌ها است. براساس تصاویر منتشرشدە در شبکه‌های اجتماعی در بسیاری از شهرهای کردنشین، شهروندانی کە خود را “جوانان انقلابی” می‌خوانند، اقدام بە مسدود کردن خیابان‌ها کردەاند.

گفتە می‌شود، حضور گستردە معترضان در مهاباد موجب به عقب راندن نیروهای امنیتی از برخی خیابان‌ها و محلات شدە است. یک شهروند مهابادی در تماس کوتاهی بە دویچه‌وله فارسی گفت: «زنان و مردان با سر دادن شعار “زن، زندگی، آزادی” در خیابان حضور دارند. همه خوشحال هستند. ما ایمان داریم کە پیروزی نزدیک است».

کشتە شدن سه معترض در سنندج و کرمانشاه

به گزارش رسانه‌های حقوق بشری، در جریان اعتراض‌های ضد حکومتی چهارشنبه ٢٠ مهر، دستکم سه شهروند در شهرهای سنندج و کرمانشاه در اثر تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی جان باختەاند.

شبکه حقوق بشر کردستان در گزارشی خبر دادە کە در شهرک “درەدریژ” کرمانشاه دو نوجوان به نام‌های “آٰرمین صیادی و سینا نادری” در اثر تیراندازی نیروهای امنیتی جان باختەاند.

همچنین کانال تلگرامی تلویزیون آرین‌تی‌وی در خبری اعلام کردە کە در جریان اعتراضات سنندج، یک شهروند به نام “عزیز مورادی” در محلە “نایسر” مورد اثابت گلولە جنگی نیروهای ضد شورش قرار گرفتە و جان دادە است.

اپرا وینفری شجاعت زنان ایران را ستود

در ادامه موج بین‌المللی حمایت از معترضان ایرانی، اپرا وینفری، مجری سرشناس آمریکایی روز چهارشنبه ضمن ستایش از “زنان شجاع ایران” گفت که نام مهسا امینی فراموش نخواهد شد.