Health

پیام تسلیت جبهه ملی ايران-خارج از کشور

با دریغ و اندوهی وصف ناپذیر از درگذشت دکتر حسن کیانزاد همرزم گرامی و پژوهشگر نامدار در شهر گوتنبرگ آلمان روز یکشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۱  که در سن ۸۶ سالگی دیده از جهان فرو بست آگاه شدیم. دکتر کیانزاد متخصص بیماریهای داخلی بودند. دکتر کیانزاد در راه آزادی مردم ایران بیشتر عمر را در نحله های مختلف حزب پان ایرانیست از جمله سازمان جوانان حزب به خدمت مشغول بودند. دکتر کیانزاد چندین سال از بیماری سرطان رنج می بردند.
 
 از شنیدن خبر درگذشت دکتر حسن کیانزاد بسیار ناراحت و متأثر شدیم، در گذشت وی را به خانواده محترم و ارجمند زنده یاد دکتر کیانزاد، دوستان او در حزب پان ایرانیست شاخه برون مرز بویژه خانم مهین ارجمند صمیمانه تسلیت میگوییم.
 
جبهه ملی ایران-خارج از کشور