Health

*پیام انقلاب؛ ما امید داریم و حاکمان ستم پیشه در دل خودحمل خواهند کرد و منتظر اتش خشم مردم داغدارند - اکبر کریمیان!*

 *بنر پیام انقلاب مردمی*  برافراشته شد. 《 *زن زندگی آزادی*
 *به خونخواهی خواهران و  برادران آزادیخواهان کمر به قتل تک تک تان بستیم.》* ، دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۱ .
 *خامنه‌ای وحشت زده با ترسی که بر وجودش مستولی شده، *دست به اعدام فرزندان شایسته ملت زده است. به این امید که آزادیخواهان را به عقب براند، چه خیالی عبثی
هم‌میهنان مبارز، حاکمیت از نظر اقتصادی در بحران بی سابقه‌ی فرورفته، از نظر سیاسی چنان به انزوای کشیده شده است که *رفقای شرقیش هم او را تنها گذاشته‌اند.* *چنان سیستم حاکمیتش از هم پاشیده* که سردمداران آن *در نزاع بی وفقه در حذف یکدیگر میکوشند.* این است شرایط حاکمیت بعد از ۴۴ سال جنایت و استبداد لجام گسیخته. وضعیت نظام، بهتر از سه ماه پیش از انقلاب نه اینکه نیست، بلکه بسیار اسفبار تر هم شده است.
از سوی دیگر، *مردم از سه ماه پیش، همبستگی شان بیشتر شده* و در این سه ماه گذاشته *توانسته اند ماشین ارزش سازی نظام جهل و خرافه پروری را از کار بیاندازند* . توانسته اند *اقتدار نظام پوشالی را فروبریزند* و نشان دهند که *سبزی پلو با ماهی، چه بروز اقتدار حاکمان آورده است.*
 *عمق تنفر از حاکمان* و نظام ضدانسانی و تبهکار ناجمهوری اسلامی را *کودکان با شعار مرگ بر دیکتاتور* در صحنه مبارزات به نمایش گذاشته‌اند و *شکی برای پایان اقتداران جنایتکاران باقی نگذاشته‌اند* .
اینها تحلیل یک برانداز نیست، بلکه واقعیتی است آشکار که پیش روی ماست. *در چندماه آینده ما شاهد بحران‌های شدید اقتصادی خواهیم بود* . *این بحرانها چنان سهمگین هستند که حتی خودهای حاکمیت را در زیر فشار ناشی از آن له خواهد کرد* .
 *در چنین شرایطی است که لشگر گشنگان به همراه مزدبگیران* ، که دیگر توان پرداخت هزینه زنده ماندن را نخواهند داشت، *به صف مبارزان راه آزادی خواهند پیوست* و *نیروی سرنگون خواهان و براندازان را دو صد چندان خواهد کرد*. *بطوری که حاکمیت توان مقابل با آن را نخواهد داشت* .
در کنار این تحولات زنجیره ای، *اپوزیسیون خارج از کشور که از همان ابتدای مبارزات اخیر و پیشرفت روند انقلاب، متوجه اشتباهات گذاشته‌ شان شده* و آماده ایجاد ائتلاف ملی برای نجات کشور و ملت از شر استبداد حاکم شده است.
از سوی دیگر، *روند مبارزات و انقلاب، راه را بر افراطیون سیاسی* ، از هر بلاک و گرایش سیاسی *بسته و سنگ اندازی و مانع تراشی آنان را بی‌اثر کرده است* .
امید به آینده بهتر آشکارتر در دلمان روشنایی بخشیده و انرژی مبارزه تا پیروزی نهایی را در جان و پیکر اجتماعیمان فزونی بخشیده است. در مقابل، آینده ناامید کننده را برلی حاکمان ستم پیشه به ارمغان آورده است. اعدامهای این خونخواران حاکم، فراز و نشیب‌های مسیر پیروزی‌مان را نمایان‌تر کرده، اما این شکنجه اجتماعی و انسانی نتوانسته راه پیروزیمان را مسدود سازد.
آنچه مسلم است، *اعدام‌ها آتش خشم مردم را چنان سوزان‌تر خواهد کرد* که حتی *آنانی که در حجره ها و تالارهای امن قم و نجف* ، روزگار را به آرامش و سکوت سپری میکنند، در خود نابود خواهد کرد.
 *این ما نیستیم که میباید از آتش شعله‌ور شده وحشت کنیم* ، *آنانی باید وحشت کنند که در پشت جنایتکاران حاکم بر ایران پنها شده اند* . *آیت الله سیستانی ها و … باید وحشت کنند که با سکوت‌شان طناب‌های دار را می‌تنند و گلوله ها را در اختیار آدم کشان سپاه قرار می‌دهند* .
اینان باید بدانند، *آتش انتقام مردم داغدار ، حتی در “بهشتی” که در تصور دارند، آنان را خواهد یافت* و درد و رنج شان را اگر ابدی نکند، قطعا برایشان غیرقابل تحمل خواهد کرد.
 *ما از روند انقلاب ناامید نیستیم* ، *این تبهکاران جمهوری اسلامی و وسط بازان پنهان شده در پشت جنایتکاراند* که درد ناامیدی را در دل خود حمل می‌کنند و *منتظر آتش خشم مردم داغدارند* .
 *پیروزی از آن مردمی است که می‌دانند چه می‌خواهند و برای چه مبارزه می‌کنند* . *ما بخوبی می‌دانیم برای چه مبارزه میکنیم* . ما دیگر برای زنده ماندن با روزگار دست و پنچه نرم نمیکنیم، *ما برای زندگی و آینده بهتر و آبادانی کشورمان می‌جنگیم* .
#آری_به_همبستگی_ملی
#اعتصابات_سراسری
#نه_به_جمهوری_اسلامی
 *پاینده و سربلند باد ایران و ایرانی🌹✌️*
اکبر کریمیان
https://t.me/akbar_karimian/1021 1

on Android