هموطنان:‌جبهه ملی ایران خارج از کشور همیشه همکاری عملی و رسانه ای خود با تمام نیروهای مخالف رژیم اسلامی را اعلام داشته و ادامه میدهد.
 
هنگامی که آقای رضا پهلوی پیمان نوین را به مردم ایران ارایه داد، آن پیام را مثبت دانست و امید داشت مردم ایران یکپارچه از طریق مقاومت مدنی اعتراضات و اعتصابات را تا سرنگونی رژیم اسلامی ادامه دهند. از سازمانهای سیاسی داخل و خارج از کشور انتظار داشت با یکپارچگی صدای مردم به پاخاسته ایران باشند، تا صدای مردم ایران در سطح جهانی در سطوح مختلف کشورهای آزاد و دمکرات جهان شنیده شود. جبهه ملی ایران آخرین مصاحبه آقای پهلوی را هم مثبت میداند.
 
هموطنان: پروسه سرنگونی رژیم شروع شده است، لازم است به مقاومت مدنی اعتراضات و اعتصابات تا سرنگونی نظام اسلامی در کشور ادامه دهیم.
 
پاینده ایران
جبهه ملی ایران خارج از کشور
۲۸ خرداد ۱۴۰۱
برابر با ۱۸ ژوئن ۲۰۲۲ 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید