Health

همدردی با مردم رنج کشیده‌ی افغانستان

جهان شاهد فاجعه ای بزرگ و دردناک در افغانستان است. پس از ترک نیروهای نظامی امریکا و کشورهای عضو ناتو  از افغانستان نیروهای طالبان با سرعتی ناباورانه شهرها را به تصرف در آوردند و بار دیگر در افغانستان به قدرت رسیدند. دلایل پیروزی سریع نیروهای طالبان رامی توان خروج بی رویه نیروهای نظامی امریکا از افغانستان، نارکامدی نیروهای خارجی  و حکومت افغانستان در ایجاد تغییرات اساسی در ساختارحکومتی و سیاسی، فساد حاکمیت درافغانستان توام با درگیری های قبیله ای در ساختار حکومت و جامعه،  فقدان نیروی قوی مترقی و دمکرات و مردمی و عدم مقاومت از طرف مردم،  و نیزحمایت  گسترده دولت پاکستان و برخی از کشورهای عربی از طالبان دانست.

پیروزی طالبان به عنوان یک نیروی مذهبی ارتجاعی و خشونت آفرین یکی از بزرگترین ضربه‌ها به جنبش های مردمی در منطقه برای رسیدن به آرامش، صلح، رفاه و یک زندگی انسانی با حقوق شهروندی است. این بازگشت، پیروزی بزرگی برای بنیادگرایان در منطقه است و امکان بسیج آنها را آسانتر می‌کند.

جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران ضمن محکوم کردن تمامی نیروهائی که در بروز فاجعه به قدرت رسیدن طالبان ایفای نقش کرده اند از سازمان ملل وکشورهای جهان و آزادگان و آزادیخواهان جهان می‌خواهد که از مردم بی‌دفاع افغانستان حمایت کنند و طالبان را مجبور به  رعایت واجرای حقوق انسانی و حقوق بشر درافغانستان کنند.

ما تردیدی نداریم که مردم آگاه افغانستان متحد و استوار در برابر نیروی ارتجاعی و ضدبشری طالبان خواهند ایستاد و اجازه نخواهند داد که افغانستان به شرایط  قرون وسطی بازگردانده شود.

ما حمایت همه جانبه خود را از مردم افغانستان و نیروهای آزادیخواه و عدالت جوی این سرزمین اعلام می کنیم. ما از مردم میهنمان می خواهیم که  در این شرایط خطیربا آغوش باز از پناهنگان افغان استقبال کنند و پشتیبان آنان باشند.

ما به هر طریقی که امکان پذیر باشد یار و یاور مردم افغانستان و پناهندگان آن کشور در ایران و سایر نقاط جهان خواهیم بود.

جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران

۲۵ مرداد ۱۴۰۰ – ۱۶ اوت ۲۰۲۱