همبستگی ملّی با آرمان، «استقرار حاکمیت مردم و جدایی دین از حکومت» تحقق می یابد.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید