Health

نوشته از ناخدا محمد فارسی - سیلی زدن بازپرس و نماینده مجلس به سرباز ارتش ملی ایران – اهانت به تمام نظامیان ارتش ملی ایران است

 سخنگوی نیروهای مسلح اعلام داشته است «با بازپرسی که به صورت سرباز سیلی زد برخوردی نشد/ کسی که به سرباز سیلی می‌زند نماینده واقعی مردم نیست».

سردار ابوالفضل شکارچی در نشست خبری خود با موضوع خدمت سربازی با اشاره به اتفاقات رخ داده برای برخی از سربازان و برخورد بد برخی مسئولان با آنها از جمله ماجرای سرباز راهنمایی و رانندگی و عنابستانی نماینده مردم سبزوار در مجلس گفت: «من بسیار متاسفم برای کسی که می رود تبلیغ می‌کند و رای مردم را می‌گیرد و بعد کشیده به سرباز بزند. سیلی زدن به سرباز مساوی است با سیلی زدن به نظم و امنیت اجتماعی کشور.»

سردار شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح در نشست خبری در ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ میگوید «از دید ستادکل نیروهای مسلح سیلی زدن به سرباز سیلی زدن به نظم و امنیت اجتماعی کشور است. حتی اگر سربازی تخلف هم کرده باشد کسی حق ندارد با او این اینطور رفتار کند و باید تخلف او را از مجاری قانونی پیگیری کرد.»

روی سخن ما نظامیان ارتش ملی ایران به سرلشگر موسوی، فرمانده ارتش است «چگونه این جنایت را میتوانی تحمل کنی؟» شرم بر تو فرمانده ارتش. آیا تصور نمیکنی که وقت آن رسیده که همراه با فرماندهان نیروهای مسلح به پا خیزیم، از فرصت استفاده کنیم و جواب این سیلی را به علی خامنه ای و عمال سرسپرده به او بدهیم؟ سردار سرلشگر موسوی مردم این بی احترامی و اهانت به سرباز ایرانی را تحمل نخواهند کرد. ما نظامیان ارتش ملی ایران از شما میخواهیم در باره این جنایت عکس العمل عملی نشان دهید، تنها سخنان سردار شکارچی کافی نیست. جنایتکارانی که به سرباز ایرانی سیلی زده اند باید در دادگاه نظامی محاکمه شوند۰

همرزمان فرزندان نظامی من

افسران، درجه داران، سربازان و کارمندان ارتش ملی ایران دیگر بس است! چهل و دو سال بی مهری های عدم واگذاری تجهیزات نظامی به ارتش در مقابل کانالیزه کردن بودجه ارتش به سپاهیان، عدم حقوق و مزایای کافی برای نظامیان و خانواده آنها را با صبر و حوصله تحمل کرده ایم، ولی سیلی خوردن سرباز ایرانی توسط جنایتکاران سرسپرده علی خامنه ای را تحمل نخواهیم کرد. فرزندان نظامی من دیگر بس است، باید اقدام کنیم و این لکه که بر چهره ارتش ملی ایران قرار گرفته را باید پاک کنیم.

سربازان عزیز کشور ایران، فرزندان نظامی من، رژیم جنایتکار اسلامی در ایران لیاقت داشتن ارتش ملی را ندارد. باید در مقابل آنان بایستیم. همانگونه که مطلع هستید سران نیروهای مسلح کشور را علی خامنه ای جنایتکار از سرداران سپاهی مرید و سرسپرده خود دستچین کرده و گمارده است تا ارتش برعلیه او قیام نکند. اگر سران سرسپرده ارتش نخواهند این لکه اهانت را از ارتش بردارند وظیفه ما بدنه ارتش است این لکه بی آبرویی را از چهره ارتش پاک کنیم۰

سرکار شکارچی ادامه داده است، «چه رفتار آن بازپرسی که در بابل این کار را کرد و با وی برخورد نشد و ما بابت این موضوع گلایه‌مند هستیم و چه این رفتار، از دید ستادکل نیروهای مسلح سیلی زدن به سرباز سیلی زدن به نظم اجتماعی کشور است. حتی اگر سربازی تخلف هم کرده باشد کسی حق ندارد با او این اینطور رفتار کند و باید تخلف او را از مجاری قانونی پیگیری کرد.»

همرزمان و فرزندان نظامی من

 سردار شکارچی گفته است «ما به عنوان ستادکل نیروهای مسلح از هردو این افراد شاکی هستیم. وقتی یک سرباز صادقانه خدمت می‌کند و تازه حق و حقوق او هم کامل پرداخت نمی‌شود چرا باید با او اینطور رفتار شود.» ما نظامیان ارتش ملی ایران مترصد هستیم اگر در این مورد اقدام نشود، و این جنایتکاران سیلی زن در دادگاه نظامی محاکمه نشوند، ما مجبوریم خود اقدام کنیم.

سردار شکارچی بدرستی بیان داشته است که این جنایتکاران به صورت سرباز ارتش ملی ایران سیلی می زنند نماینده واقعی مردم نیستند. ما جواب این جنایتکاران را خواهیم داد. باید از فرصت ها استفاده کرد و در هر فرصتی که بدست آید، باید جواب این اعمال جنایتکارانه را داد.  بازپرس و یا نماینده مجلس فرمایشی چه حقی دارند که به سرباز حافظ سرزمین وملت ایران که جان برکف از کشور و امنیت کشور نگاهبانی میکنند سیلی بزند؟

سربلند ارتش ملی ایران

ناخدا محمد فارسی