Health

نظامیان ارتش غیرتمند ایران هنگام انجام وظیفه ملی فرا رسیده است - مجمد فارسی

‌ با قتل ژینا امینی مردم عزیز ایران تصمیم خود را گرفته است تا از این نظام جمهوری اسلامی که بقول یکی از بازماندگان سران و بنیان گزاران نظام اسلامی «نه اسلامی است و نه جمهوری ، اظهار داشت که سران این رژیم فاسد، روی محمدرضا شاه پهلوی فقید را سفید کرده است.» رهبر نظام اسلامی خود را پنهان کرده تا خود را از خشم مردم کف خیابان های کشور بدور نگهدارد و از محل اختفای خود فرمان قتل و عام ملت ایران را صادر کرده است.

فرزندان و همقطاران نظامی من: چشم امید مردم ایران در این خیزش ملی، به ما نظامیان برخاسته از بطن ملت ایران است و انتظار دارند که ارتش ملی نه تنها از یکپارچگی کشور و استقلال و حاکمیت ملی، بلکه از جان و مال مردم به هنگام خطر دفاع کند. جای تردید نیست که ما نظامیان ارتش ملی ایران به سوگند و وظیفه ملی خود پایبندیم و اجازه نخواهیم داد که رژیم ستمگر اسلامی ما را در در این برهه از تاریخ سرنوشت ساز برای سرکوب و کشتار برادران و خواهران ایرانی به کار گیرد، بلکه برابر با وظیفه ملی خود میباید در کنار مردم به پاخاسته ایران بایستیم.

همانگونه که پیشتر هم یادآور شده ام، وظیفه ارتش ایران با سپاه پاسداران سرسپرده رژیم  متفاوت است. ما وظیفه داریم از استقلال کشور و حفاظت از مرز و بوم به وظیفه ملی خود عمل کنیم. همقطاران، ما بار دیگر خطای  روز ۲۲ بهمن  ۱۳۵۷ را با اعلام بی طرفی  تکرار نخواهیم کرد. ارتش ايران هميشه پشتيبان ملت شريف و نجيب و ميهن پرست ايران بوده و خواهد بود و از خواسته های آنان با تمام نیرو پشتيبانی می نمايد.

همقطاران نظامی، ما میدانیم تا کنون نتوانسته ایم یک ارتش ملی باشیم، اما اعلام بیطرفی سلب مسئولیت ملی وسرپیچی از وظیفه سربازی است. بطور کلی ارتش نمیتواند در مقابل وظایف محوله ای  که توسط ملت از طریق قانون اساسی به وی تفویض شده سرباز زند و اعلام بیطرفی بکند. باعث دلگرمی است که فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی سرلشگر سید عبدالرحیم موسوی «پاسداری، استقلال و دفاع از تمامیت ارضی کشور را ماموریت اصلی ارتش ایران میداند. وی این سخنان  را روز دوشنبه ۲۸ شهریور در سخنرانی خود در دانشکده افسری بدلیل رشادتهای ارتش ایران در جنگ ایران و عراق اعلام داشت.» افزون براین دریادار سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش روز دوشنبه ۴ مهر ۱۴۰۱ در سخنرانی خود در شهر رشت کارآیی و رشادت های نیروهای مسلح ارتش ایران در جنگ ایران و عراق را ستود. دریادار سیاری یادآور شد هیچ کشوری در همسایگی ایران قدرت تعرض به مرزهای ایران را نخواهد داشت. دریادار سیاری تنها به عملیات دریایی مروارید اشاره داشت که چگونه، علارغم حمایتهای کشورهای عرب همسایه عراق و جهان شرق و غرب، در مدت دو هفته نیروی دریایی ارتش عراق را منهدم، و راه صادرات نفتی و اقتصادی عراق از خلیج فارس را مسدود نمود و امنیت کشتی رانی از دهانه هرمز را تأمین نمود.

همقطاران با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران و توان نیروهای دریایی، هوایی و زمینی ارتش هیچ کشور همسایه ای قادر به تجاوز به مرزهای آبی، هوایی و دریایی کشور ایران  نخواهد بود. با توجه به سخنان فرمانده کل ارتش و معاون همآهنگ کننده ارتش، کشور ایران از نظر دریایی و هوایی کاملاً در امنیت کامل قرار دارد. تنها سخن ما با سردار سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی است.

سردار حیدری ما نظامیان میدانیم که شما سربازی وطن دوست با باور اسلامی بسیار قوی هستی. اما، سردار حیدری، امروز مردم ایران از شما فرزند برومند خود انتظار دارد به خواست شهروندی-میهنی آنها گوش فرا دهی. آیت الله علی خامنه ای که شما ممکن است بخواهی از خواستهای او جنانبداری کنی اکنون به گوشه امنی خزیده است و تنها فرمان صادر میکند  تا ما نظامیان، مردم به پاخاسته را بکشیم تا ایشان و بیتش در قدرت باقی بماند. سردار حیدری، رهبران جمهوری اسلامی و در رأس آن آیت الله علی خامنه ای آنهایی نیستند که بتوان به آنها باور داشت. مردم ایران از شما انتظار دارند همانند فرمانده کل ارتش، معاون هم آهنگ کننده و فرمانده نیروی هوایی، آینده کشور، یکپارچگی ایران و ملت ایران را مد نظر قراردهی. مردمی که در کف خیابان برای احقاق حقوق شهروندی خود تظاهرات میکنند خواهران و برداران ما هستند.

همقطاران نظامی من برابر با گزارشات از داخل کشور،  بازداشت معترضين افزایش یافته، اما در مقابل حضور مردم معترض بخصوص جوانان هم در کف خیابان افزایش چشم گیر داشته اند. نظام اسلامی به نیروی اطلاعات سپاه با پرداخت مزایای هر چه بیشتر و حتی مواد غذایی برای خانواده های آنان، کلت کمری، افشانه و موبایل آنها را برای کشتن مردم به میدان فرستاده است. سپاه امنیتی اهریمنی با تمام نیرو آماده سرکوب گردیده است. خبر است که نظام ، نیروهای نظامی برای سرکوب مردم کردستان اعزام داشته است! برابر با گزارش یگانهای عقیدتی-سیاسی نظامیان ارتش ایران حاضر به حضور در صحنه های درگیری نیستند. خبر رسیده است که سرکوبگران جنایتکاران دختران همیشه درصحنه را به تجاوز به عنف نیز تهدید کرده اند.

فرزندان و همقطاران نظامی من 

ما نظامیان ارتش ایران بازیچه سران جنایتکار نظام اسلامی که، در حال سقوط است، نخواهیم شد. همقطاران همانگونه که یادآور شدم چشم امید مردم ایران به ما نظامیان ارتش است و انتظار دارند که ارتش ایران نه تنها باید از یکپارچگی کشور و استقلال و حاکمیت ملی دفاع کند، بلکه از جان و مال مردم به هنگام بحران نیز دفاع نماید. جای تردید نیست که نظامیان ارتش ملی ایران به سوگند و وظیفه ملی خود پایبندند و اجازه نخواهند داد که فرقه جنایتکار و ستمگر حکومت اسلامی ایشان را در مواقع اضطراری برای سرکوب و کشتار برادران و خواهران ایرانی به کار گیرد. «نه» هیچ سرباز شریفی هرگز ابزار سرکوب نظام ولایی نخواهد شد.

فرزندان و همقطاران نظامی من، سکوت یا بیطرفی جایز نیست. باید از فرصت ها استفاده و در کنار مردم به پاخاسته کشورمان قرار گیریم.

جان شما و جان هموطن بپا خاسته!

ناخدا محمد فارسی

۲۸ سپتامبر ۲۰۲۲