Health

نام انسانمداری چون خیام، بر ماهواره ای ضد انسانی و مشکوک - شکوه میرزادگی

در پی خلوت شدن مناطق مذهبی و استقبال کم نظیر ایرانیان از محوطه های تاریخی و ایرانی، در چند سال گذشته، به ويژه در آغاز سال ایرانی،  حکومت همه تلاش خود را به کارمی برد تا محوطه های تاریخی و فرهنگی را (که سال ها ازآن ها به عنوان جایگاه طاغوت نام می برد و قصد ویران کردنش را داشت) اسلامی کند. از آرامگاه حافظ گرفته، که تبدیل به برگزاری نمازها و برنامه های شیعی می شود و تا محوطه های تاریخی چون تخت جمشید که عکس های خمینی و خامنه ای را بر ستون هایش می چسبانند و انبوهی آخوند شیرینی به دست، تبرک گو را میان مردم می فرستند. و خوشبختانه در هر کجایی نشانه هایی از این جماعت ضد ایرانی بوده، بیشتر مردمان با واکنش هایی هوشیارانه و آرام راه خودشان را از آنجا جدا کرده اند.

حالا  مدتی هم هست که به موشک ها و ماهواره های خود که تا چند سال پیش  نام هایی چون  قدر، عاشورا، فجر، مصباح، قیام، و حاج قاسم  و غیره داشتند، نام هایی چون امید و نوید و سینا و حالا هم خیام  داده اند. تا همانطور که حاج قاسم را مدتی به عنوان « سربازی ملی که پاسدار مرزهای ایران است» به خورد برخی از مردمان ناآگاه دادند  حالا هم بگویند این موشک ها و ماهواره ها علمی و برای پیشرفت ایران و ایرانی ست.

 اگر چه این نوع تبلیغات دروغین  نشاندهنده ترس و نگرانی آن ها از دور شدن هر چه بیشتر ایرانیان از حکومتی مذهبی از یک سو و گرایشات وطن دوستانه و انسانمدارانه آن ها از سویی دیگر است، در واقع آن ها می خواهند با این  ترقند و دروغ، ماهواره ای را که ساخت کشوری جنگ طلب و متجاوز چون روسیه است، و همه جا از آن به عنوان وسیله ای برای جاسوسی ذکر کرده اند، به عنوان ساخت ایران به خورد مردم بدهند و با نام خیام، این واقعیت را از ذهن ها دور کنند، که کار این نوع موشک ها و ماهواره ها «با قابلیتی چشمگیر و خطرناک» در دست های حکومتی ضدبشری و ویرانگر در نهایت به زیان ایران و ایرانی تمام خواهد شد.

با همه ی این ها، حداقل آن ها که خیام را می شناسند، این «رندی» را دارند که چون او با نگاهی عاقل اندر سفیه به این حکومت نگاه کنند و رباعیاتی از خیام را بخوانند، که بیشترین و بهترین دهن کجی ها به این حکومت دروغگو و حیله گر است.

از فیس بوک شکوه میرزادگی