Health

*نامه سرگشاده دانشجویان معترض ۳۲ دانشگاه ایران به دولتهای آمریکا و کانادا و رئیس پارلمان اروپا*

ما، دانشجویان معترض ایرانی، بر مبنای سیاستی واقع گرایانه و بر مبنای حفظ منافع مشترک  متقابلِ ملل، بیان می‌کنیم:

۱– بر شما پوشیده نیست که ایران در شرایط انقلابی قرار دارد. اعتراضات امروز در ایران قابل قیاس با جنبش‌ها و خیزش‌های سال‌های قبل نیست. چرا که اعتراضات کنونی سراسری و فراقومی، فراطبقه‌ای و فراصنفی است.

۲– پیشاهنگانِ این اعتراضات، زنان، دختران، دانش آموزان و دانشجویانی هستند که هیچ وجه مشترکی بین خود و رژیم حاکم نمی‌بینند. امروز معترضان در ایران خواسته‌های بنیادین خودشان را در شعارهای «زن، زندگی، آزادی» و «جمهوری اسلامی نمی‌خواهیم» فریاد می‌کنند.

۳– ما مردم ایران، خواستار سرنگونی رژیم کنونی و برقراری دموکراسی و سکولاریسم (جدایی دین و حکومت) هستیم. ما قادریم گذار از رژیم اسلامی به یک حکومت سکولار-دموکرات را با تلاطمی ناچیز مدیریت کنیم.

۴– اعتراضات مردم ایران به هفته‌ی چهارم رسیده و رژیم با وجود خشونت عریان (کشتار و دستگیری‌های گسترده) همچنان ناتوان از سرکوب است. استخدام کارگران ساختمانی بی‌کار جهتِ سرکوب اعتراضات، بکارگیریِ زندانیان مجرم  و کودکان کار و مزدوران خارجی تا به امروز منجر به فرو نشاندن اعتراضات نشده است.

۵– دلایل این ناتوانی از یک سو در گستردگیِ اعتراضات و اراده‌ی راسخ مردم ایران برای رسیدن به آزادی است و در سویی دیگر در تمرد یا دودلی و فرسودگیِ نیروهای سرکوبگر.

۶– قطعا برای شما عدم دستیابی رژيم ایران به سلاح هسته‌ای اولیت دارد و از آنجا که مطمئن نیستید که این اعتراضات منجر به سقوط رژیم خواهد شد یا نه، ممکن است امکان تصمیم گیری را برایتان دشوار شده باشد! به همین دلیل نکات زیر را یادآور می شویم:

الف: اگر این انقلاب علی‌رغم حمایت شما پیروز نشد و سرکوب شد، شما از این که در کنار مردم ایران بودید چیزی را از دست نخواهید داد و می‌توانید با اهرم‌های فشاری که دارید باز او را سر میز مذاکره بنشانید

ب: اما اگر این انقلاب پیروز شد، قطعا ملت بزرگ ایران دوستان شان در سختی را فراموش نخواهند کرد.

پ) تأسیس یک حکومت دموکرات و قانونمند در ایران، در تثبیت صلح و آرامش در منطقه و جهان نقش موثری خواهد داشت و بدیهی است موضعگیری امروز شما در برقراری نوع رابطه در آینده موثر خواهد بود.

ت) سرنگونی رژیم حاکم بر ایران می‌تواند در از بین بردن اسلامگرایی افراطی و تروریسم بسیار موثر باشد.

۷– سرنگونی رژیم ایران منافع دراز مدت ملت ایران و کشور شما را به دلائل زیر تأمین می کند:

الف) ایران سکولار دموکرات آینده می‌تواند با تمام کشورها روابط اقتصادی و سیاسی و در جهت صلح و دوستی همکاری‌های نزدیکی داشته باشد.

ب) با تأسیس یک نظام دموکراتیک در ایران بدون هیچ شکی مسیر مهاجرت جوانان ایرانی از ایران به اروپا متوقف و معکوس خواهد شد، بعلاوه‌ی این که در ایران میلیون‌ها مهاجر افغانستانی زندگی می‌کنند، بدون داشتن پایه‌ای ترین حقوق. به همین دلیل سالیانه هزاران افغانستانی ایران را به مقصد اروپا ترک می‌کنند. در ایران سکولار دمکراتیک آینده این مهاجرین از حقوق شهروندی برخوردار خواهند بود و دیگر دلیل و انگیزه‌ای برای مهاجرت به اروپا نخواهند داشت.

پ) با به روی کار آمدن یک حکومت دموکراتِیک ملی تصمیمات سیاسی، اقتصادی، نفتی و گازی کشور ایران، دیگر در مسکو یا پکن گرفته نخواهد شد.

۸–  درخواست ما برای پشتیبانی از اعتراضات مردم ایران:

الف) قرار دادن سپاه و بسیج در لیست سازمان‌های تروریستی

ب) ممنوعیت ورود سپاهیان، بسیجیان و دیگر عوامل رژیم به اروپا و آمریکا

ت) مسدود کردن اموال سران و وابستگان رژیم در اروپا و امریکا و اخراج آنان

پ) مقابله با گروگانگیریِ رژیم با انگیزه استرداد عوامل متخلف یا تروریست آن

ث) احضار سفرای رژیم و تاکید بر آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی، مدنی و اعتقادی

ج) دسترسیِ ایرانیان به اینترنتِ آزاد و نامحدود

ایستادن در سمت درست تاریخ، منافعِ درازمدت ملت ایران و ملت شما را تضمین خواهد کرد.

جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های ایران:

 • دانشگاه صنعتی شریف [تهران]

Sharif University of Technology [Tehran]

 • دانشگاه تهران

University of Tehran

 • دانشگاه علم و صنعت [تهران]

Iran University of Science and Technology [Tehran]

 • دانشگاه علامه طباطبایی [تهران]

Allameh Tabataba’i University [Tehran]

 • دانشگاه الزهرا [تهران]

Al-Zahra University  [Tehran]

 • دانشگاه علوم پزشکی تبریز

Tabriz University of Medical Sciences

 • دانشگاه بوعلی همدان

Bu-Ali Sina University

 • دانشگاه شهید بهشتی [تهران]

Schahid-Beheschti-Universität

 • دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین

Imam Khomeini International University [Qazvin]

 • دانشگاه علوم پزشکی قزوین

Qazvin University of Medical Sciences

 • دانشگاه هنر تهران

Tehran University of Art, Practical Art

 • دانشگاه نوشیروانی بابل

Babol Noshirvani University of Technology

 • دانشگاه ارومیه

Urmia University

 • دانشگاه خواجه نصیر توسی
 1. N. Toosi University of Technology
 • دانشگاه آزاد علوم تحقیقات

Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran

 • دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز

Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences

 • دانشگاه علم و فرهنگ [تهران]

University of Science and Culture[Tehran]

 • دانشگاه رازی [کرمانشاه]

Universiy Razi [Kermanshah]

 • دانشگاه خوارزمی [تهران]

Kharazmi University [Tehran]

 • دانشگاه لرستان

Lorestan University

 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد تهران شمال

Islamic Azad University, Central Tehran Branch

 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

Islamic Azad University West Tehran Branch

 • دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

Islamic Azad University, South Tehran Branch

 • دانشگاه آزاد رودهن [تهران]

Islamic Azad University, Roudehen Branch[Tehran]

 • دانشگاه آزاد قم

Qom Islamic Azad University

 • دانشگاه آزاد کاشان

Islamic Azad University of Kashan

 • دانشگاه فردوسی مشهد

Ferdowsi University of Mashhad

 • دانشگاه زنجان

University of Zanjan

 • دانشگاه خوارزمی-تهران

Tehran- Kharazmi University

 • دانشگاه صنعتی امیرکبیر

Amirkabir University of Technology

 • دانشگاه شهید باهنر کرمان

Shahid Bahonar University of Kerman

 • دانشگاه شیراز

Shiraz University

مهرماه ۱۴۰۱