Health

نامه سرگشاده: بباد رفتن باور های مذهبی مردم در ایران

تاریخ و فرهنگ افتخار آمیز ایرانیان به پیش از اسلام و حتی پیش از مسیحیت بر میگردد. مردم ایران به آرامگاه کورش کبیر در پاساگارد افتخار دارد که اولین قوانین حقوق بشری را به مردم دنیا ارزانی داشت. نمونه های تاریخ و فرهنگ غنی مردم ایران-زمین نشان میدهد که از دیر هنگام ایرانیان با حسن همجواری با دیگر کشورها و باورها زندگی کرده اند. آرامگاه دانیال پیامبر که مردم ایران و دنیا آنرا زیارت میکنند در شهر شوش در خوزستان قرار دارد، آرامگاه یک پیامبر یهودی!. این نمونه ای از آزادگی و فرهنگ غنی کشور و مردم ایران است. این در حالی است که کشور ایران در هزاره ها دستخوش تغییرات بسیاری بوده، جنگها و ناملایمات اشغال شدن توسط فرهنگهای غیر را تحمل کرده است. امّا، خوشبختانه فرهنگ غنی ایرانیان، فرهنگ اشغال گران را تغییر داده و در خود حل نموده است.
 
پس از ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان و مشکلات تفتیش عقیده در ایران، فشار و سرکوب های بیمورد مغ های زرتشت، مردم ایران نجات خود را در راستای قبول اسلام دید و اسلام را بعنوان دین رسمی کشور قبول کرد. ولی فرهنگ غنی ایران-زمین توانست پس از چند صده فرهنگ عرب را نیز در خود حلّ کند. در این دوران نیز با لشگر کشی ها و اشغال کشورمان توسط ترک، مغول، و تاتار و غیره مواجه بوده، اماّ با افتخار این فرهنگها را نیز در خود حل کرد. مسلمانان پس از اشغال ایران، تصور برتری اسلام را باعث حل فرهنگهای اشغال گر دانسته اند، امّا این تصور اشتباه است زیرا مردم ایران دین اسلام را خود قبول کردند و آن را در فرهنگ خود حلّ کردند.
 
تاریخ معاصر بیانگر آنست که قبول مذهب شیعی در فرهنگ ایرانی در حقیقت روشی بوده که اشغالگران اسلام را از کشور ایران بیرون کنند. تاریخ نشان از آن دارد که خلفای راشدین را مردم ایران با به ناحق شناختن اسلام سنی از ایران خارج کردند. پس از روی کار آمدن سلسله صفویه مذهب اسلام شیعی بیشتر در فرهنگ کشور تنیده شد که ملت ایران تاکنون آنرا مذهب برتر اسلام در جهان میدانند. در طول فرمانروایی سلسه صفویه، افغانیه، افشاریه، زندیه و قاجاریه علمای اسلام شیعی قدرت را با پادشاهان زمان خود سهیم بودند. در دوران آخرین سلسه پادشاهی پهلوی، از قدرت علمای شیعی کاسته و آنان به مساجد و حوزه های علمیه رانده شدند.
 
در سال ۱۳۵۷ مردم ایران انقلاب و سلسله پهلوی را منقرض،  به امید آنکه در کوتاه مدت دمکراسی و آزادی در کشور برقرار و مردم و کشور ایران از نظر اقتصادی و آزادی در ردیف کشور های پیشرفته جهان قرار گیرد. متأسفانه شاهد آن هستیم که اینطور نشد. و قدرت نهفته در نهاد اسلام شیعی زنده و به میدان آمد. مسجد و حوزه های علمیه از فرصت بدست آمده استفاده و از باور مردم ایران به مذهب شیعی سوء استفاده و انقلاب بحق مردم ایران را از آنها ربودند.
 
از سال ۱۳۵۷ به بعد بعلت نابخردی آیت الله های سیاسی تمامیت خواه، کشور ایران بجای پیشرفت به جلو دهه ها سال بعقب برگشته و یا لااقل در جا زده است. پس از بدست گرفتن قدرت، تصور اشاعه اسلام سیاسی، مذهب شیعی در سطح جهان، به جنگ ایران با عراق دامن زد. آیت الله خمینی از فرصت بدست آمده، مردم عراق را به انقلابی شبیه انقلاب مردم ایران با بیانیه و سخنرانی تشویق کرد. در پی تحریکات آیت الله خمینی دولت عراق با پشتیبانی اقتصادی دیگر حکومت ها در منقطه، عربستان سعودی، کویت و دیگران، و از جمله پشتیبانی جهان غرب، ارتش عراق به کشور ایران حمله کرد. حمله در هنگامی بوقوع پیوست که آیت الله خمینی، پس از لورفتن کودتای نوژه رأس هرم فرماندهی ارتش را با کشتن فرماندهان و یا بازنشسته کردن آنها، قطع کرده بود. ارتش ایران علارغم بی مهری های رژیم، به میدان آمد و ارتش عراق را از کشور ایران بیرون راند. ولی متأسفانه آیت الله های تمامیت خواه جنگ را رها نکردند، و جنگ را برای مدت ۸ سال با شعار «راه قدس از کربلا است» ادامه دادند.
 
رژیم بطور مستمر کشور های خاورمیانه را تهدید و نابودی اسرائیل را شعار داده است. سپاه قدس، شاخه برون مرزی سپاه پاسداران به برقراری «جبهه حرکت مردمی» در عراق و پشتیبانی از حزب الله لبنان، حوثی های یمن و شرکت در جنگ داخلی چندین ساله سوریه اقدام نمود. هزینه تأمین مالی جبهه حرکت مردمی در خاور میانه و تحریمهای کمر شکن اقتصادی کشور ایران را در سراشیب سقوط آزاد اقتصادی قرار داده است. رفاه مردم ایران بخصوص کارگران و مزدبگیران روز به روز بر اثر فساد در سیستم حکومتی، مشکلتر شده تا بحدی که امرار معاش برای مردم غیر ممکن و دست به اعتراضات زده اند. رژیم با ترفندهای مختلف کوشش کرده از حقوق و مزایای کارگران و مزدبگیران بکاهد و با قرادادی کردن بسیاری از کارگران و مزد بگیران در صنعت انرژی شامل نفت، و گاز و پتروشیمی وضع معیشتی کارگران را به سطحی غیر ممکن کشانده است.

این در حالی است که کارگران یک رکن بزرگ اقتصاد کشور را تشکیل می دهند، و ایجاد شرایط رفاه و امنیت شغلی برای آنان در توسعه اقتصادی پایدار باید از الویت برخوردار باشد. کارگران و مزدبگیران ایران قبل از انقلاب از رفاه کامل برخوردار بودند. کارگران ایران خواستار آنند که قانون کار ایران بر پایه استانداردهای پیشرفته جهانی و در راستای تضمین حقوق کارگران و ایجاد یک جامعه مرفه بر پایه عدالت اجتماعی، رعایت حقوق بشر و برخورداری از همه امکانات و فرصت های کشور تدوین و اجرا شود، تا کارگر ایرانی در دوران کارگری و بازنشستگی از یک حداقل رفاه و امتیازهای قانونی برخوردار باشند. امّا، اینک حقوق کارگران  ۴ برابر در زیر خط فقر است.
 
مردم ایران قبل از انقلاب ۱۳۵۷ از رفاه کامل برخوردار  و برای باور و مذهب شیعه اثنی عشری اهمیت قایل بودند. در ماه های رمضان و محرم مردم به باور خود احترام میگذارند و از دستور رهبران دینی پیروی داشتند. پس از انقلاب اسلامی و بلاخص اکنون با مشاهده اینکه گروهی از رهبران دینی بدون در نظر گرفتن هرگونه باوری در گروه های مافیایی متعدد به ثروت های هنگفت رسیده اند، و حقوق کارگر ۴ برابر زیر خط فقر است، خسته شده و باور خود بدین اسلام را هم از دست داده اند.
 
این عدم اعتماد به دین اسلام در بین نظامیان ارتش نیز مشاهد میشود، تا بحدی که آیت الله خامنه ای گفته است «رسیدگی به وضعیت سربازان توسط سران ارتش در آموزه های دینی و ملی نظامیان در تمامی مراکز نظامی حفظ و بخصوص به نظامیان وظیفه دقت بیشتری شود». وی اظهار داشته است «ما وظیفه داریم، محیط خدمت سربازی را به گونه‌ای مدیریت کنیم تا این عزیزان نسبت به آینده و نظام خوش‌بین باشند.» این بدان معنا است که در ارتش که نظامیان از انضباط کامل برخوردارند، سازمان سیاسی و ایده الوژی رژیم قادر نیست عدم باور به اسلام سربازان را کنترل کند.
 
مردم و نظامیان میدانند که اکنون با انتصاب سه آدم کش در رأس قوای کشور، قالیباب رئیس مجلس فرمایشی، محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه و ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، امیدی برای بهبود وضعیت معیشتی نظامی، کارگر، کارمند، بازنشسته و دیگران نیست. خامنه ای دریافته است که دیگر با ترفند و شعبده بازی نمیتواند مردم ایران را باورمند به رژیم اسلامی نگاه دارد. رژیم مدت چهل سال است مردم را به دلایل پوچی مانند سرپیچی و «نه» گفتن به رژیم دستگیر، زندانی و کشته است، در نتیجه مردم باور خود به رژیم و اسلام را بکل از دست داده اند.
 
با وضعیت موجود، اگر روحانیت شیعی بخواهد دین اسلام را، پس از عبور مردم از رژیم حفظ کند، باید اکنون به پا خاسته و بمیدان بیاید. در این راستا روی سخن ما به آیات عظام که یا با رژیم هم آوا نبوده اند، و یا در دوران حکومت جور و فساد از رژیم بریده اند، می باشد. ما پیشنهاد میکنیم و  از آیات عظام مخالف رژیم میخواهیم تا دیر نشده با صدور بیانیه، فتوا و سخن، رژیم را غیر قانونی و سران رژیم را مرتد اعلام کرده و در کنار حرکت اعتراضی و اعتصابی مردم ایران قرار بگیرید و از اسلام شیعی و باور مردم در ایران دفاع کنند.
 
جبهه ملی ایران خارج از کشور