Health

مهندس کیوان صمیمی را فوری آزاد کنید

مهندس کیوان صمیمی یکی از قدیمی‌ترین و فعال‌ترین تلاشگران جامعه مدنی است که همواره در حوزه مطبوعات با سردبیری ماهنامه‌های “نامه” و “ایران فردا” و در جنبش‌های حقوق بشری فعال بوده و هزینه‌های سنگین آنها را هم داده است. کانون زندانیان سیاسی در نظام گذشته، کمیته دفاع از حق تحصیل، کمیته دفاع از حقوق شهروندی، کانون دفاع از آزادی مطبوعات، شورای فعالان ملی-مذهبی، شورای صلح، کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه و غیره نشانگر روحیه آزادیخواهانه او و دفاع از حقوق شهروندی مردم است.

کیوان صمیمی اکنون که برای چندمین بار به زندان افتاده، 73 ساله است و با اعتصاب غذای متعدد، دچار انواع عارضه‌هایی چون مشکلات قلبی، کلیوی، ریوی و کمترین آنها آرتروز کمر، پا و گردن و دارای کیست‌های کبدی است که طبق پزشکی قانونی و حتی پزشکان زندان رجایی‌شهر بایستی در بیرون از زندان، زیر نظر پزشکان متخصص و رژیم غذایی ویژه درمان شود. تبعید شتابانه او به زندانی دوردست بدون اجازه همراه بردن داروها و وسایل شخصی از اقداماتی غیر انسانی است که امکان دارد برای تندرستی او بسیار خطرآفرین باشد. دلیل تبعید کیوان صمیمی نامه‌ او درباره جان باختن بکتاش آبتین، عضو کانون نویسندگان و زندانی سیاسی بوده که آن را “قتل شبه‌عمد” نامیده بوده است.
جبهه ملی ایران، شورای ششم، این رفتار غیرانسانی حاکمیت را به شدت تقبیح و محکوم میکند و خواهان آزادی فوری کیوان صمیمی، پیش از اینکه رویدادی ناگوار رخ بدهد است.
جبهه ملی ایران، شورای ششم
کورش زعیم، سخنگو، تهران، 6 بهمن 1400خ