Health

«ملک الموت»یا عزرائیل نام دیگر حکومت اسلامی شکوه میرزادگی

 گزارش امروز «سازمان حج و زیارت» از اربعین در خبرگزاری های رسمی، برای صدمین بار به روشنی ماهیت حکومت اسلامی حاکم بر ایران را نشان می دهد: حکومت مرگ و مرگ اندیشی و نابودی. این حکومت چنان به راحتی و بدون هیچ ابراز تاسف و همدردی تعداد مرگ ها را اعلام می کند که هیچ حکومتی تا کنون در دنیا این گونه از مرگ شهروندانش به راحتی سخن نگفته است؛ آن هم شهروندانی که هم مرام و هم مسلک و طرفدار خودشان هستند. آنوقت چگونه می شود از چنین حکومتی انتظار داشت که هر روز جان ده ها مهسا و نوید و پویان و …و… را به راحتی نگیرد؟

به این گزارش رسمی حکومتی زیر عنوان «آمار و اسامی فوتی ها در پیاده روی اربعین» نگاه کنید: «از آغاز پیاده روی اربعین تا روز 25 شهریور 93 تن فوت کرده اند»؛ و با این توضیح که: «سازمان حج و زیارت از زائران فوت شده دیگری که مشخصاتشان در سامانه سماح ثبت نشده و بیمه نداشته اند اطلاع و آماری در دست نیست».

بگذریم که آمارهای غیررسمی این مرگ های اربعینی را چند صد تن گزارش کرده اند.

 

 یک مرور ساده بر اعمال حکومت اسلامی در 43 سال گذشته و سیر سعودی آن در مسیر قتل و جنایت و مرگ نشان می دهد که این حکومت به راستی همان مسئولیتی را بر عهده گرفته که در قرآن، برای «ملک الموت» یا به زبان دیگر عزرائیل در نظر گرفته شده است. یعنی: «گرفتن جان ها و از بین بردن ذات ها یا از بین بردن حقیقت هر چیزی».

کسانی که هنوز از عملیات این حکومت در ارتباط با جنایت ها و یا حتی اعمال و رفتار مسئولین آن تعجب می کنند هنوز نمی توانند و یا نمی خواهند باور کنند که انقلاب اسلامی و بوجود آمدن چنین حکومتی از ابتدا پیاده کردن ماموریتی برای«مرگ و مرگ اندیشی و نابودی و ویرانی» ایران و ایرانی بوده است. پس سخن گفتن و خواستاری هر نوع تغییری در این حکومت فقط به عمر این حکومت افزودن است. اکنون دیگر با 43 سال تجربه ای سخت و سنگین، گفتن هیچ سخن و خواستی جز «حکومت اسلامی نابود باید گردد» شایسته انسان متمدن و باورمند به حقوق بشر نیست.

شکوه میرزادگی

هفدهم سپتامبر 2022