چرا آقای خمینی در خفا روحانیون را مامور تشکیل شورای انقلاب کرد؟: مصاحبه آقای گلزار با آقای بنی صدر

بنی صدر : صورت جلسات شورای انقلاب مثل آینه امروز در دست نسل امروز هست که ببیند آن خط انقلاب را چه کسی داشته و خط قدرتمداری را چه کسانی داشتند، و دعوای بین این دو خط از چه وقت شروع شده.
آن صورت جلسات از این جهت بسیار گویاست که این خط استقلال و آزادی و انقلاب و آن اصول ۲۰ گانه که آقای خمینی ۱۹ تا از آنها را در خارج اظهار کرد و به آنها متعهد شد، چه کسی روی آنها ایستاده بود و چه کسانی فقط میخواستند دولت را تصاحب کنند.
اسناد شورای انقلاب می گوید که این دعوا از همان زمان شروع شد و ادامه یافت تا کودتای خرداد 60 و از آن زمان هم ادامه یافت تا الان.
مهمترین گویایی اسناد شورای انقلاب مربوط می شود به دعوای دو خط انقلاب و ضد انقلاب، خط استقلال و آزادی، و خط استبداد  و وابستگی. خواننده اینها را در آنجا روشن و واضح می بیند…
لینک تصویری
لینک صوتی
لینک اینستاگرام
لینک توییترر
لینک بالاترین

صورت‌جلسات شورای انقلاب- ۱/ جنتی را به جای خلخالی بگذارید

صورت‌جلسات شورای انقلاب-۲/ هویدا را مفت کشتند

http://tarikhirani.ir/fa/news/8493/

صورت‌جلسات شورای انقلاب-۳/ کمونیست‌کُشی نشود

http://tarikhirani.ir/fa/news/8503/

صورت‌جلسات شورای انقلاب-۴/ شیر و خورشید نماد ملی است یا پادشاهی؟

http://tarikhirani.ir/fa/news/8519/

صورت‌جلسات شورای انقلاب-۵/ غیر از بازرگان کسی را برای نخست‌وزیری پیدا نکردیم

http://tarikhirani.ir/fa/news/8522/

صورت‌جلسات شورای انقلاب-۶/ برای هر چیز زندان کردن درست نیست

http://tarikhirani.ir/fa/news/8556/

صورت‌جلسات شورای انقلاب-۷/ پیغامی که طبری و کیانوری فرستادند

http://tarikhirani.ir/fa/news/8565/

صورت‌جلسات شورای انقلاب-۸/ رئیس‌جمهور را رهبری کاندیدا کند

http://tarikhirani.ir/fa/news/8590/

صورت‌جلسات شورای انقلاب-۹/ شاه را اخراج کنند تا گروگان‌ها را آزاد کنیم

http://tarikhirani.ir/fa/news/8609/

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید