Health

بیانیه جبهه ملی ایران - خارج از کشور - فاجعه سهمگین دیگری در آبادان قهرمان

هنوز خاطره جنایت به آتش کشیده شدن سینما رکس آبادان که حدود پانصد تن از هموطنان بی گناه در آن جان باختند،از ذهن ها پاک نشده است که فاجعه  دردناک  دیگری توسط باند دزد و چپاولگر وابسته به علی خامنه ای در آبادان  اتفاق افتاد.
ساختمان متروپل این شهر که تنها برای سود جویی بیشتر ،بدون رعایت هیچگونه اصول مهندسی ساختمان بنا شده بود فرو ریخت و باعث جان باختند شماری از هموطنان آبادانی و مجروح شدن شما ره بیشتری از آنان گردید. .
جبهه ملی ایران — خارج از کشور — ضمن محکوم کردن بانیان ااین جنایت هولناک  و سهمگین ،به خانواده های جانباختگان عزبز این فاجعه سهمگین صمیمانه تسلیت و دلارامی گفته و قاطعانه اعلام میدارد،روز مجازات جانیان ضد بشر  و ضد ایرانی بزودی فرا خواهد رسید و باند پول پرست و عاشق قدرت  خامنه ای  به مجازاتی  که نشانه  عدل الهی است خواهند رسید..۰
چهارم خرداد ماه سال ۱۴۰۱،
برابر با بیست و پنجم ماه مه ۲۰۲۲
جبهه ملی ایران خارج از کشور.