Health

عید نوروز و ویروس کرونا در ایران - بیانیه جبهه ملی ایران- خارج از کشور

هموطنان گرامی
با گذشت بیش از یک سال از شروع بیماری کووید ۱۹ در ایران ، سردمداران جمهوری اسلامی به ویژه مقامات بهداشتی موفق به ارائه امارهای تفکیکی و مستند برای برنامه ریزی صحیح و د قیق نشده اند تا از گسترش بیماری در شهرها و  استانهای ایران جلوگیری شود.
 
از سوئی دیگر مردم کوچه و بازار درایران به سخنان مقامات دولتی اعتنا نمی کنند و اعتمادی هم ندارند. لذا بسیاری به مسافرت میروند و در اجتماعات گوناگون شرکت میکنند. حتی تحصیل کرده ها و روشنفکران ما که از عوارض بیماری و خطرات ان اگاهی کافی دارند، ازمحیط مملو از خرافات، ملا و اخوند وطولانی شدن بیماری، خسته شده اند و اصول جلوگیری از شیوع و انتشار بیماری مانند مسافرت و اجتماع را رعایت نمیکنند. اکنون مشاهده میشود که در کشورهائی مانند اسرائیل، اروپا و امریکا و دیگر کشورهائی که بعد از ایران، این بیماری شناخته شد، درحال کنترل و ریشه کنی است ولی در ایران رو به افزیش است. 
 
متاسفانه افزایش موارد کووید ۱۹ در زمانی همچنان ادامه دارد که ایام نوروز باستانی، بزرگترین جشن ایرانی پیش رو است ایا میتوان به مردم ایران گفته شود که از جشن و شادی و دید و بازدید بمناسبت این بیماری خودداری کنند. مطلقا خیر. انچه باید توصیه شود رعایت اصول جلوگیری از بیماری، که دانش پزشگی امروز به ما میگوید، میباشد.
 
به گفته های برخی از دستاربندان خائن و بیسواد مانند خامنه ای و روحانی و امثال این ها گوش نباید کرد. انان با ادبیات گمراه کننده و عاری از حقیقت سخن میگویند به ویژه در رابطه با یک بیماری پاندمیک و خطرناک. خامنه ای میگوید این بیماری یک سلاح دشمن است که برای مبارزه با جمهوری اسلامی براه انداخته اند! اصولا  این بیماری را نباید با مسائل  سیاسی مطرح و مخلوط کرد. 
 
موضوع دیگر مسافرت هموطنان در دوران تعصیلات نوروزی است. مسئولین حکومتی اظهار کرده اند که با اتومبیل شخصی مسافرت نکتید!. ولی سفر با وسائل جمعی مانند اتوبوس ها،  قطار ها و هواپیما را که عمدتا دولتی و در اختیار نورچشمی ها و پاسدارها هستند را ذکرنکرده اند زیرا با فروش بلیط ها سود زیادی بدست میاورند. 
 
از سوی دیگر موضوع واکسیناسیون مردم ایران است که دولت روحانی و وزیر بهداشت او بسیار کند عمل کرده و بی لیاقتی بسیار از خود نشان داده اند. از روزهای اول که واکسیاسیون مردم مطرح شد ، خامنه ای گفت که از امریکا و انگلیس واکسن نخرید! و سپس بحث تولید واکسن ایرانی و خرید ازروسیه مطرح شد و گفته شد که تا خرداد ۱۴۰۰ واکسیناسیون عمومی با واکسن ایرانی شروع میشود. از طرفی دیگر مقام های وزارت بهداشت میگویند تا کنون بیش از ۲۱ میلیون دوز واکسن خارجی خریداری کرده اند. اما تعداد زیادی از مردم علاقه ای به هیچ واکسنی ندارند.
 
جبهه ملی ایران – خارج از کشور در این شرائط بسیار سخت،  اطمینان دارد که مردم هشیار ایران این دوران را با کمک و حمایت یکدیگر پشت سر خواهند گذاشت و دور نیست که در زمان معین و مناسبی از این رژیم بی لیاقت و ادمکش عبور خواهند کرد.
جبهه ملی ایران – خارج از کشور
17 مارس 2021 برابر با 27 اسفند 1399