Health

صد بار "انتقاد بخود" بکنند، همان《 گُ...ی که قبلا خورده بودند، دوبار خواهند خورد》!*

باز ماندگان حزب توده، در نشریه سازمانی راه توده، دوباره در فار یکی به نعل و یکی به میخ بزن،به دفاع از ناجمهوری ملایان پرداختند!
 
واقعا ملت چه سخت گرفتار این قارچ‌های سمی شده‌اند؛ یکی منتظر  آمریکایهاست تا ملایان را بیرون کنند و تخت سلطنت را برایشان آماده کنند. گروه دیگر، مبارزان ضد امپریالیستی، که نه فقط خون مردم را به شیشه کرده‌اند، بلکه جان فدای این باور کرده‌اند.
 
هنوز سیاسیت خائنانه حزب توده، معرفی مخالفان رژیم ملایان به دادگاه های انقلاب، از خاطرات پاک نشده بود، که همزمان با اولتیماتوم فرمانده سرکوبگران خامنه‌ای، در نشریه حزبی مقاله‌ی تحت عنوان؛ “مرز میان اعتراض مترقی و شورش های کور ارتجای”، پست میکنند، تا جلوی سقوط رژیم توسط “شورش های کور ارتجاعی” را بگیرند!!
 
هوش و درجه شناخت اینان از “ارتجاع” به کجا رسیده است، که مبارزان علیه نظام خرافه پرو را با طرح این موضوعات زیر سوال میبرند!
 
این است سیاست استراتژی این جماعت؛ ایران بدست امپریالیست نیافتد، مردم مُردند، بدرک!
 
ننگ بر تمامی مستبدان ایدئولوژیکی، چه ساخته و پرداخته “پیامبران زمینی” یا “آسمانی آن” باشند.
 
اینان در چنین شرایط سخت و خطیری مردم در ستیز با استبداد دینی اند، بنابه باورهای ایدئولوژیکی شان، قصد دارند مبارزان آزادیخواه ایران را با کاشتن تخمه شک و تردید، دچار یاس و نا‌امیدی کنند.
 
اینان تنها نیستند، کسان دیگری نیز در محفلهایی که ریشه دوانده‌اند، بمانند اسلاف خویش همان مسیر را طی می‌کنند. یکی از آن در محفلی نوشت که در حمله تروریستی به شاه‌چراغ:
” … ‏اگرچه به احتمال زیاد یک پروژه [حمله به شاه‌چراغ]امنیتی ست برای بهانه سرکوب گسترده، اما *اگر ازجانب گروههای سیاسی صورت گرفته باشد ‌#خطای_بزرگی_ست* ⁩ که باید از آن جلوگیری کرد. *جنبش مدنی را با وجود سرکوب وحشیانه رژیم مسلحانه نکنید* .”
 
اینان در توبره شان، فقط تخمه شک و تردید برای مایوس کردند مردم ندارند، بلکه با ترویج مبارزه بدون خشونت، قصد پیشبرد توهم مبارزه مسیح وار علیه تبهکاران جمهوری اسلامی به مبارزان راه آزادی را دارند.
 
تبلیغ مبارزه “بدون خشونت”، در واقع خلاء “سلاح” کردن مبارزان راه آزادی، برای تضمین ادامه حیات ننگین حکومت ملایان است.
 
فلسفه مبارزه بدون خشونت این است، اگر چکی خوردی، گونه دیگر را تحویل سرکوبگران بده تا زحمتشان در زدن تو کمتر شود تا شاید ضربه دوم را آرامتر بزند! اگر فرزندت، برادرت یا خواهر توسط سرکوبگران کشته شد، فرزند، برادر یا خواهر دیگرت را برای مردن آماده کن.
 
اینها که شعارهای توخالی، “مبارزه بدون خشونت” را ترویج میکنند، حتی یک سیلی از ملایان نخورده اند. اگر هم خورده باشند، باور “ضد امپریالیستی” شان، جلوی بیاد آوردن آن سیلی را گرفته است. از اینرو است که در جهنم ملایان، آنان بدنبال حوری آزادیند!
 
هم‌میهنان مبارز و آزادیخواه، دفاع از خود حق تمامی موجودات زنده است. شما در طبیعت یک موجود زنده را نمی‌یابید که از خود دفاع نکند. انسانها، نه فقط باید از خود دفاع کنند، بلکه بواسطه انسان بودندِشان، می‌بایست 《از حقوق و جان انسان‌های دیگر نیز به دفاع برخيزند》.
 
رژیم ملایان برای باقی ماندن، سرکوب میکند، دستگیر میکند، ‌شکنجه میکند، اعدام میکند و خرافه جهل پروری میکند، تا بماند و تاراج کند و تا بیشتر بر تخت قدرت دوام بیاورد. ما نیز باید از خود دفاع کنیم و وارد “مظلوم بازی” و بازیچه دست این و آن نشویم،
 
پاینده و سربلند باد ایران و ایرانی✌️
با مهر
اکبر کریمیان
 
https://t.me/akbar_karimian/930
 
لینک خبر: