Health

صدمین شب تجمعات خیابانی و اعتراضات ضد حکومتی

معترضان تهرانی‌ در هوایی بارانی به خیابان‌ها آمدند یکصدمین روز از اعتراضات سراسری گذشت و معترضان همچنان در خیابان‌ها حضور دارند و بر علیه حکومت جمهوری اسلامی شعار می‌دهند.

در کرج نیز با وجود سرما و بارش برف معترضان به خیابا‌ن‌ها آمده و شعار دادند: «ننگ ما، ننگ ما، رهبر الدنگ ما»   عده‌ای نیز به راهپیمایی سکوت دست زدند. در برخی از ویدئوها این شعار به گوش می‌رسد: «قاضیامون قاتلن، کل نظام فاسدن»اعتراض در سنندج در یکصدمین روز گروهی از شهروندان در #سنندج در یکصدمین روز از خیزش مردمی به خیابان آمده و با روشن کردن آتش، راهبندان اعتراضی درست کرده و بر علیه علی خامنه‌ای شعار دادند.  تجمع در مشهد همزمان با یکصدمین روز از اعتراضات با وجود فضای کاملا امنیتی در سراسر کشور و همزمان با یکصدمین روز از اعتراضات سراسری، مردم در #مشهد به خیابان آمدند و علیه “دیکتاتوری” جمهوری اسلامی شعار دادند.

برگرفته از سایت فارسی دوبچه وله