Health

صدارت - ویروسِ ولايت مطلقه، فاجعه‌آمیزتر از ويروسِ کرونا، با نگاهی به جنبش ۱۴۰

شماری از ویژگی‌های جنبش ۱۴۰۰ که اگر ادامه پیدا کنند و با اعتصابات سراسری همراه گردند، گذاری خشونت‌زدا از رژیم ولایت مطلقه و استقرار و استمرار دموکراسی در افقی نزدیک قابل رویت خواهد بود:

۱-خودانگیخته
۲-خودجوش
۳-پشت به قدرت (هم قدرت های خارجی، و هم قدرت‌های داخلی)، روی به ملت
۴-ریشه‌ای و نه دستوری و از بالا
۵-پراکنده در لایه‌ها مختلف جامعه
۵-پراکنده در مشاغل مختلف نیروی کار
۶-شروع از مناطق دور از مرکز (تهران و حتی مراکز استان‌ها)
۷-نفی خشونت، ابتکار در روشهای خشونت‌زدا
۸-فراقومی، نفی تجزیه‌طلبی
۹-فراگروهی
۱۰-عدم وابستگی به قدرتهای خارجی و عدم تاثر از آنها
۱۱-عدم وابستگی از قدرتهای داخلی و عدم تاثر از آنها
۱۲-نفی ترس از سرکوب
۱۳-جایگزین شدن ترس مردم از دولت، با ترس دولت و قوای سرکوب از مردم
۱۴- تمرکز بیشتر جنبش در قشرهای فرودست، در مناطق محروم و دوردست (مستضعفان)
۱۵- کم‌اثرتر شدن دستگاه جنگ روانی قدرتهای داخلی
۱۶- کم‌اثرتر شدن دستگاه جنگ روانی قدرتهای خارجی
۱۷-بدون رهبری فرد و یا حتی گروهی خاص
۱۸- برعکس جنبش ۱۳۸۸ با شعار «رای من کو» ، امروز گفتمان جنبش، تعویض این و یا آن مهره رژیم نیست، رژیم در کلیت آن نفی میگردد. درک و ابراز این واقعیت که از کل نظام باید گذار کرد، هرچه فراگیرتر میشود.
۱۹- افراد و گروههایی که به اشکال مختلف در تداوم رژیم، تلاش میکنند، منزوی و منفور، و حتی منفورتر از خامنه‌ای و رژیم هستند. چراکه مردم فهمیده‌اند که آنها ستون پنجم رژیم هستند و از پشت به ملت خنجر زده‌اند.
۲۰- افزون‌تر شدن اعتماد به نفس فردی، و اعتماد به نفس ملی
۲۱- فراگیرتر شدن و پیشرفت طول و عرض و عمق جنبش علیرغم سانسور رسانه‌های خارجی

❊لینک مطلب در شبکه‌بندی‌های اجتماعی، برای: عضو شدن و دنبال کردن و مشترک شدن، رای‌دادن، ابراز نظر، پسندیدن، پیاده کردن، به دوستان خود ایمیل کردن، و…، و لطفا هم‌رسانی:
سایت:
https://alisedarat.com/1400/05/23/7982/