Health

سپاسگزاری از مردم - هوشنگ کردستانی 

درود و سپاس  بر میلیون ها تن از عاشقان بی نشان ایران که با اراده استوار و همبستگی پرتوان ملی، انتخابات فرمایشی جمهوری اسلامی را به یک همه پرسی تبدیل و امید را جایگزین نا امیدی کردند.

هم میهنان آزاده  و آزادی خواه٬

 حرکت شکوهمند و افتخار آفرین شما در تحریم انتخابات نمایشی و ماندن در خانه ها در روز ۲۸ خرداد از حکومت مطلقه خلع ید کرد و نشان داد که  جمهوری اسلامی فاقد پایگاه مردمی و حقانیت قانونی است و  نظام  آینده ایران را مردم با رای  خود برخواهند گزید.

در انتظار ایرانی آزاد و آباد و مستقل  که در آن فقر٬ ناداری و بی خانمانی بی قانونی و عدم امنیت جانی نداشته باشد و نظام مردم سالار (حکومت مردم بر مردم بر کشور حاکم گردد و بزرگی ٬عظمت و سرافرازی  گذشته ایران همیشه جاوید را تحقق بخشد

                                                         

پیروز و پایدار و سربلند باشید

پاینده ایران.

هوشنگ کردستانی .

 

پاریس ۲۹ خرداد ۱۴۰۰.برابر با ۱۹ ماه ژوئن