Health

سخنرانی فرمانده ارتش سرلشگر عبدالرحیم موسوی در پایگاه هوایی بندرعباس – تحریف حقایق - محمد فارسی

سرلشگر موسوی!  نظامیان ارتش ایران از شما انتظار ندارند انقلاب جوانان ایران را برنامه و طراحی آمریکا و اسرائیل بدانید. من به شما اطمینان میدهم که بعکس تصور شما دولت آمریکا و اسرائيل میخواهند تا رژیم اسلامی در ایران باقی بماند. سخنان شما تنها تحریف حقایق است. شما بخوبی میدانید این جوانان ایرانی، در دوران رژیم اسلامی بدنیا آمده اند. رژیم با گسترش نیروهای امنیتی در سراسر کشور در تمام ارکان زندگی فردی و اجتماعی مردم از جمله در دانشگاه ها و مدارس نفوذ کامل دارد. و در داخل ارتش از طریق سازمان سیاسی و عقیدتی مواظب بوده اند که نظامیان جوان ارتشی نیز با سیاست مذهبی رژیم اسلامی رشد نمایند. «نه خیر» آقای سرلشگر موسوی، بیخردی سیستم مذهبی رژیم است که حقوق شهروندی مردم ایران را مدت ۴۳ سال انکار کرده است. بارها سخنرانی و مصاحبه شما را بدقت گوش کرده و نوشته هایتان را خوانده ام. شما همراه با دیگر فرماندهان ارتش شاهد بوده اید که چگونه پرسنل نظامی ارتش نسبت به سپاه پاسداران مورد تبعیض واقع شده اند، امّا، کماکان به وظایف محوله خود وفادار باقی مانده اند. وظایف ارتش ایران حفاظت از تمامیت ارضی کشور و مردم ایران است، نه از حاکمیت آخوندیسم که دستور قتل عام مردم را صادر کرده است!

سردار موسوی در سخنرانی خود به تشویق و تمجید پرسنل نیروی هوایی پرداخته اند و سعی کرده پرسنل نیروی هوایی ارتش را با وعده ساختن ۲۵هزار دستگاه خانه های سازمانی خشنود نگاهدارد (۱). لازم است به آقای سرلشگر موسوی یادآور شویم وعده بی پشتوانه برای پرسنل خانه و پوشاک و غذا نمی شود! سردار موسوی، وعده ساختمان سازی، تجهیزات نظامی پیشرفته و بروز برای نیروی هوایی ارتش ایران مهیا نخواهد کرد.

آقای موسوی شما بخوبی اطلاع دارید و میدانید در ۴۳ سال گذشته رژیم اسلامی مدام از بودجه ارتش کاسته و به بودجه سپاه پاسداران افزوده است. شما از میزان آمادگی هواپیماها، پهپادها، رادارها، سامانه‌های پدافندی، موشک‌ها و مراکز فرماندهی و کنترل نیروی هوایی را مورد ارزیابی قرار داده ای و نه کارآیی و بروز بودن تجهیزات نظامی نیروی هوایی ارتش ایران! درست گفته اید خلبانان دلیر و پرسنل نیروهوایی ارتش ایران همیشه آمده خدمت هستند ولی با تجهیزات عقب مانده که نمیتوانند از آسمان ایران بطور مؤثری نگهبانی کنند! آقای سردار چرا تحریف میکنی و دروغ میگویی؟

آسمان کشور ایران بی دفاع مانده است! با تعداد حدود ۲۰ هواپیما اف-۱۴ تامکت باقی مانده، حدود ۲۰ میگ ۲۹، حدود ۲۰ اف-۵-ای از رده خارج شده و یا تعدادی جنگنده که با شروع جنگ ائتلاف آمریکا بر علیه صدام حسین، برای سالم ماندن، به ایران فرستاده شد که نمیتوان در مقابل جنگنده های بیشمار اف-۱۵، اف-۱۶، و اف-۳۵ های رادار گریز که در کشورهای عربی جنوب خلیج فارس موجود و مستقر هستند مقایسه کرد و امید مقابله داشت.

باعث تأسف است که سرلشکر موسوی حرکت انقلابی با شعار «زن-زندگی-آزادی» مردم را نیز برنامه و ‌‎نقشه دشمن برای مشغول‌ سازی و هزینه ‌تراشی برای دولت اسلامی میداند، وی میگوید «دشمنان عنود این ملت، در رأس آنها دولت جنایتکار آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی به دنبال این هستند که از پیشرفت ایران اسلامی جلوگیری یا آن را کُند کنند و به همین دلیل هر از چند گاهی با سوءاستفاده از هیجانات و بعضی نقاط ضعف، پیاده‌ نظام خود را وادار به اغتشاشات و ایجاد ناامنی می‌کنند تا بتوانند به میزان هر چند کوچک دستیابی به اهداف نظام را به تأخیر بیندازند و برای ایجاد چنین جوّی با یک جنگ ترکیبی از همه توانمندی‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و بستر فضای مجازی و شبکه‌ های ماهواره‌ای استفاده می‌کنند.»

سردار موسوی لازم میدانم توجه شما را به تظاهرات روز شنبه ۳۰ مهر در برلن جلب کنم، بیش از ۱۰۰ هزار ایرانی در وسط شهر برلن آلمان جمع شدند، و همین تعداد یا بیشتر در کشورهای آمریکا، و کشورهای دیگر اروپا. این اجتماعات را مردم ایران تشکیل میدهند، نه آمریکا و اسرائيل. آقای سرلشگر شما در سخنان خود اظهار داشته اید «اغواگری جوانان و اختلاف‌افکنی بین نسل‌ها، اقوام، اصناف، احزاب، اقشار، مذاهب و ادیان از برنامه ‌های طراحی شده اتاق‌های فکر مراکز مطالعاتی و جاسوسی آمریکا و رژیم صهیونیستی است.» سردار موسوی شما یا به اشتباه این سخنان را بیان داشته اید و یا حقایق را تحریف میکنید!

سرلشگر موسوی شما نگران آن هستید که ما نظامیان برعلیه نظام آخوندیسم قد علم کنیم، «نه». این کار را مردم عزیز ایران دارند انجام می دهند. ما باید با برقراری امنیت در مرز های کشور وظیفه دفاع از حاکمیت ملی را در دوران بحران عبور از رژیم اسلامی بعهده بگیریم. شما میدانید که رژیم دیگر قادر نیست جلوی دادخواهی مردم را بگیرد؛ مردم برای احقاق حقوق شهروندی و حقوق فردی به پا خاسته اند، و این اقدام مدنی مردم ایران میتواند پایانبخش ظلم و تبعیض و همه ناکارامدی های ۴۳ سال گذشته باشد. وظیفه ما نظامیان ارتش ایران دفاع از تمامیت ارضی ایران و حمایت از اراده ملی مردم ایران برای احقاق حقوق قانونی و شهروندی است، نه حمایت از حکومت جبار و ضد منافع ملی و میهنی.

ما نظامیان ارتش ملی ایران وظیفه خود میدانیم در هنگام بحران برابر با وظایف ملی خود از مردم تحت ستم ایران حمایت کنیم و کشور را از فروپاشی و اضمحلال هر چه بیشتر نجات دهیم. بنابراین کنترل امنیت و مدیریت در دوران بحران از وظایف کلیدی ارتش ملی کشور است. یکی از راه های همگامی و همکاری مردم با ارتش آنست که مردم در دوران بحران کمیته های همیاری محلی تشکیل دهند. کمیته های همیاری با نزدیکترین واحد ارتش ارتباط برقرارنمایند. واحد های نظامی محلی به یاری کمیته های مردمی برخواهند خاست. ارتش ملی ایران امنیت لازم در دوران بحران را برقرار میکند، تا مردم شریف ایران در شرایط آرام و امن از رژیم عبور نموده و دولت موقت ملی تشکیل داده و آینده خود را برپایه حکومتی دمکراتیک و سکولار مبتنی بر رعایت اصول قوانین حقوق بشری برقرار نمایند.

پیام قاطع نظامیان ارتش ملی ایران به سرلشگر موسوی آنست که نظامیان ارتش ملی ایران به وظایف خود بخوبی واقف هستند و مدت ۴۳ سال است جنایات رژیم بر علیه ارتش ملی ایران را مشاهده کرده و این امر برایشان مفهوم است. همانگونه که یادآور شدیم یکی از عمده ترین وظایف نظامی اطمینان از حاکمیت ملی ایران است، و نه حمایت از حکومت جنایتکار آخوندیسم.

زندگی مردم ایران در گرو همت خود مردم ایران است، در شرایط بحرانی امروز زمام امور از دست رژیم در رفته است و مردم به مقاومت مدنی ادامه میدهند. شیرازه این حکومت آخوندیسم از هم پاشیده است، بطوریکه رژیم حتی اقتدار درونی نیز ندارد. مردم ایران تکلیف خود را با این رژیم فاسد روشن خواهند کرد، ولی باید به فکر این نیز باشند که جایگزینی برای این حکومت پیدا کنند. ارایه آلترناتیو رژیم بر عهده فرهیختگان سیاسی کشور است؛ مردم ایران برای گذار از رژیم اسلامی به حمایت مجامع بین المللی نیز نیاز دارند که دیگر این حکومت را به رسمیت نشناسند. برای اینکار کنشگران سیاسی با ائتلاف تاریخی باید چنین آلترناتیوی را ارایه دهند.

ناخدا محمد فارسی

۲۶ اکتبر ۲۰۲۱

1 – https://www.farsnews.ir/news/14010729000125/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B3%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C