Health

سازمان مهندسان جبهه ملی ایران - تهران : بیانیه

به‌نام سعادت ملت ایران: اعتراض حق ملت است

در پی درگذشت مهسا امینی در یکی از بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی موجی از اعتراض‌ها نسبت به ناکارآمدی و عملکرد ناصحیح و قوانین نادرست رایج در کشور برخاسته است. در این اعتراض‌ها خواسته‌ی ملت ایران تغییرات بنیادین در تمامی موارد با توجه به اصول دموکراسی، آزادی و حقوق بشر می‌باشد. خواسته‌ای که سال‌هاست ملت ایران به دنبال آن بوده است.

تلاش‌های بیش از یک صد سال اخیر از انقلاب مشروطه تا جنبش ملی شدن نفت و انقلاب ۵۷ و خیزش‌های سال‌های ۷۸، ۸۸، ۹۶، ۹۸ و خیزش کنونی نشان داده است که ملت ایران در تمامی موارد برای آزادی و استقلال و ایجاد روندی دموکراتیک آماده هزینه دادن بوده و در این راه جانفشانی کرده‌اند. اما حاکمیت‌ها در این دوران متوجه ارزش های مبتنی بر اراده‌ی ملت و دموکراسی نبوده و در برابر این اراده ایستاده‌اند که طبعاً باعث شده است در هر دوره فرصت‌های طلایی رشد و ارتقای ملی از دست داده شده و علی‌رغم تلاش مردم استبداد دوباره حاکم شود.

سازمان مهندسان جبهه ملی ایران بر این عقیده است که برای رشد و اعتلای ایران زمین، ملت باید بتوانند بر اساس حقوق اساسی و در یک سیستم دموکراتیک بدون دادن هزینه‌های جانی و مالی نسبت به تصحیح اشتباهات اقدام کنند. از همین روی ضمن حمایت از خواسته‌های به‌حق گروه‌های مختلف اعم از بانوان، دانشجویان و دانشگاهیان، کارگران و معلمان، جوانان و تمامی مردم ایران بار دیگر بر پیشنهادهای جبهه ملی ایران در بیانیه «پیشنهادات جبهه ملی ایران به هیأت حاکمه جمهوری اسلامی» به عنوان راهکاری برای حل مشکلات کشور تاکید می کند.

۱- سریعاً آشتی با ملت را اعلام کرده و کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی را در سراسر کشور آزاد نماید و اعمال خشونت و جنایات سازمان‌یافته علیه مردم معترض و جان به لب رسیده ایران را متوقف کند و از نقض حقوق و آزادی‌های ملت دست بردارد.

۲- هرچه زودتر حقوق جمعی و آزادی‌های سیاسی اجتماعی به ویژه آزادی احزاب و اجتماعات، آزادی بیان و آزادی دسترسی به اطلاعات و برخورداری از رسانه‌های آزاد را به شکل حقیقی محترم شمرده و از دسیسه‌چینی بر ضد آن و تجاوز به آن در کلیه اشکال مستقیم و غیرمستقیم خودداری نماید.

۳- در برابر خواست مردم در خصوص برگزاری یک انتخابات آزاد و بدون دخالت نهادهای حکومتی و تحت نظارت هیأتی قابل قبول برای همگان، جهت برپایی یک مجلس مؤسسان برای تعیین شکل حکومتی آینده کشور و تدوین قانون اساسی آن ایستادگی نکند و اجازه دهد صدای مردم به طور مسالمت‌آمیز شنیده شود و تصمیمات مجلس مؤسسان را هرچه که باشد در تمام زمینه‌ها محترم شمرده و نسبت به آن تمکین نماید.
سازمان مهندسان جبهه ملی ایران