Health

سازمان امنیت داخلی وزارت اطلاعات و نیروی قدس به جاسوسی در آلمان متهم شدند

بنا به این گزارش، جاسوسی علیه مخالفان ایرانی رژیم، که مجاهدین خلق از نظر تهران در صدر آنها قرار دارند، وظیفه جاسوسان و خبرچینان وزارت اطلاعات است و کسب اطلاعات امنیتی درباره مراکز یهودیان هوادار اسرائیل و چهره های سرشناس آن ها را ماموران نیروی قدس، بازوی خارجی سپاه پاسداران به عهده دارند.

پیگرد یک دو تابعیتی در هامبورگ

گزارش سالانه دایره امنیت داخلی ایالت هامبورگ در بیش از ۱٩٠ صفحه، روز سه شنبه ۵ جولای در اختیار افکار عمومی قرار گرفت. بخشی از این گزارش ضمن اشاره به یک ایرانی دارای تابعیت دوگانه به عنوان کسی که برای ایران قطعات و مواد مورد نیاز برنامه های اتمی و موشکی را تهیه می کرده، به بررسی فعالیت های جاسوسی وزارت اطلاعات و نیروی قدس در آلمان پرداخته است.

ایرانی دو ملیتی که “آلکساندر. ی” معرفی شده، در محل اقامت خود شرکتی تاسیس کرده و نقش واسطه را برای تهیه تجهیزات آزمایشگاهی مرتبط با برنامه هسته ای و موشکی ایران ایفا می کرده است. در رابطه با این مرد یازده مرکز در سه ایالت هامبورگ، شلسویگ هلشتاین و نوردراین وستفالن مورد تفتیش قرار گرفته و دو فرد دیگر نیز مظنون به فعالیت های مشابه شناخته شده اند.

تقسیم کار میان وزارت اطلاعات و نیروی قدس

در زمینه فعالیت های جاسوسی جمهوری اسلامی، گزارش دایره هامبورگ سازمان امنیت داخلی آلمان تصریح می کند: “تمرکز دستگاه های اطلاعاتی ایران روی جاسوسی، خبرچینی و مبارزه

برپایه این گزارش، فعالیت دستگاه های اطلاعاتی جمهوری اسلامی به طور عمده از سوی وزارت اطلاعات هدایت و هماهنگی می شود، اما در سال های اخیر به موازات عملیات وزارت اطلاعات، نیروی قدس نیز در آلمان فعال شده است. فعالیت های تجسسی این نیرو اما صرفا متوجه اهدافی است که از یهودیان یا اسرائیل طرفداری می کنند.

پیش از دایره امنیت داخلی هامبورگ، مرکز فدرال سازمان امنیت داخلی آلمان روز هفتم ژوئن سال جاری به وسیله وزیرکشور و رئیس این سازمان در اختیار رسانه ها قرار گرفت. تاکید اصلی این گزارش بر خطر راستگرایان افراطی برای امنیت آلمان بود و در زمینه فعالیت های تخریبی و ایذائی آن ها آمارهائی ارائه می داد، اما بخشی از آن نیز به فعالیت های جاسوسی جمهوری اسلامی در زمینه های نظامی، اقتصادی و امنیتی مربوط می شد.

انکار تهران و ماجرای اسدالله اسدی

سازمان امنیت داخلی آلمان هرسال گزارش مفصلی درباره وضعیت امنیتی این کشور و خطرهائی که به صورت بالقوه آن را تهدید می کنند در اختیار مردم قرار می دهد. در سال های اخیر همواره بدون استثناء به فعالیت های جاسوسی ایران علیه مخالفان و همچنین جاسوسی و خرابکاری سایبری از سوی تهران اشاره شده است.

جمهوری اسلامی همواره این اتهامات را رد کرده، اما اثبات نقش اسدالله اسدی دیپلمات سفارت ایران در بروکسل در طراحی بمب گذاری علیه همایش مجاهدین خلق در پاریس نشان داد که این اتهامات بی پایه نیست.

اسدی هم اکنون در بلژیک زندانی است و جمهوری اسلامی برای مبادله او تلاش می کند. به تازگی اعلام شد دولت بلژیک طرحی را در زمینه استرداد مجرمین تسلیم مجلس ملی کرده که در صورت تصویب راه مبادله اسدی را هموار خواهد کرد. ایرانیان اروپا در هفته های اخیر تلاش های گسترده ای را برای جلوگیری از تصویب این لایحه آغاز کرده اند. همین تلاش ها سبب شد که دولت و مجلس بلژیک ایرانیان و پشتیبانان بلژیکی و اروپائی آن ها را به آرامش دعوت کنند و بگویند که هرگز تن به مبادله دیپلمات تروریست نخواهند داد.

اپوزیسیون و افراد مشخص است”