Health

روند ایجاد خیزش‌های مردمی و قیام برضد طالبان در افغانستان همچنان ادامه دارد

پس از بی‌سرنوشتی گفتگوهای صلح، خشونت در میدان‌های جنگ افغانستان افزایش یافت و طالبان نیز با مشخص شدن جدول زمانی خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان، عملیات‌ نظامی‌شان را افزایش داده که در نتیجه، در ۳ هفته پسین، موفق شدند تا نزدیک به ۴۰ ولسوالی (شهرستان) را در سراسر افغانستان سقوط دهند.

پیشروی‌های اخیر طالبان سبب شده تا نیروهای محلی و مردم مناطق مختلف که از قدرت‌گیری طالبان نگران هستند برضد آنها بسیج شوند و همراه با نیروهای امنیتی افغانستان‌، جنگجویان را دوباره به عقب رانند.

این روند از چند روز پیش و پس از رسیدن طالبان تا دروازه های شهر مزار شریف در شمال افغانستان آغاز شد، به سرعت در قسمت‌های شرقی و غربی افغانستان گسترش یافت و هنوز روند یکجا شدن مردم با نیروهای امنیتی ادامه دارد. آنچه که ظاهرا برای طالبان، گران تمام شده و جلو پیشروی نظامی این گروه را گرفته است.

حالا گروه طالبان در سلسله پیام‌های صوتی که به تاز‌گی منتشر کرده‌اند به ایجاد خیزش‌های مردمی واکنش نشان داده و هشدار داده‌اند که پس از افتادن قدرت به دست طالبان، سازمان‌دهندگان این خیزش‌ها مورد عفو این گروه قرار نخواهند گرفت.

هرچند ریشه‌ی نارضایتی از حکومت کنونی در میان مردم، قوی و محکم است، اما هم‌اینک، آنچه مردم مناطق مختلف را با حکومت یکی کرده، ترس از برگشت طالبان و روزهای سیاه گذشته است.

حکومت افغانستان از بسیج مردم برضد طالبان استقبال کرده و وعده فراهم‌سازی جنگ‌افزار را به خیزش‌های تازه تشکیل مردمی داده است.

بسم‌الله محمدی، سرپرست وزارت دفاع افغانستان نیز چند روز پس از گرفتن مسئولیت رهبری ارتش افغانستان، از رهبران سیاسی و بزرگان قومی خواسته تا اختلافات‌شان را کنار گذاشته و در برابر طالبان متحد شوند.

در کنار مردم، اخیرا رهبران سیاسی و رهبران احزاب نیز فراخوان بسیج ملی داده و بخش‌های مختلف افغانستان درحال ایجاد گروه‌های مسلح ضدطالبانی هستند.

هرچند هم‌اکنون روند مسلح‌سازی مردم با هدف ایستادگی در برابر طالبان انجام می‌شود، اما خیلی‌ها نگران‌اند که همانند ۳ دهه پیش، این تنظیم‌بندی‌ها اختلافات در میان گروه‌های مسلح مردمی و احزاب پر قدرت را جرقه بزند و بار دیگر افغانستان را به سوی جنگ داخلی هدایت کند.

برگرفته از رادیو بین المللی فرانسه