Health

دولت رئیسی فهرستی از اموال فروشی یا قابل واگذاری خود را عرضه کرد: بیش از صد میلیارد دلار؟

روز یکشنبه ۲۳ بهمن، سایت (سامانه) مولدسازی دارایی‌های دولت گشایش یافت (pga.ipo.ir). در چارچوب این طرح، دولت قصد دارد بخشی از أموال خود را به بخش خصوصی بفروشد یا برای بهره‌برداری واگذار کند.

بر أساس تعریف دولت، گذشته از فروش اموال، «مولدسازی» به معنای هر نوع مشارکت با بخش غیردولتی است که می‌تواند در قالب اجاره، رهن یا واگذاری برای بهره‌برداری اقتصادی صورت گیرد.

آنچه برای دولت ابراهیم رئیسی اهمیت دارد «ایجاد ارزش افزودۀ اقتصادی» است.

در سایت جدید آمده است که از جمله فضاهای اداری فاقد توجیه اقتصادی، دارایی‌های راکد یا بلااستفاده، اراضی بایر و البته املاکی که عملکرد تجاری یا مسکونی دارند و قابل بهره برداری هستند، مشمول طرح مولدسازی می‌شوند.

منظور اینست که دولت، اموالی را که خود قادر نیست به درستی از آنها بهره‌برداری کند به بخش «غیردولتی» بدهد و سپس به شکلی در سود اقتصادی آن شریک شود.

«چسبندگی» مدیران به اموال دولتی

به گفتۀ احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی، ارزش کل اموال عرضه‌شده طبق برآوردهای پنج سال قبل، معادل «۷ هزار هزار میلیارد تومان» است. اگر ارزش دلار آمریکا حدود چهل‌هزار تومان فرض شود، رقم ذکر شده تقریباً معادل ۱۷٠ میلیارد دلار خواهد بود!

خاندوزی مثال زد که در حال حاضر زمین‌ها،‌ انبارها و یا مکان‌های تفریحی در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار دارند که «اگر در اختیار تولیدکنندگان و یا انبوه‌سازان قرار گیرد، می‌توانند مولد شده و به تولید ثروت در کشور کمک کنند».

او تأکید کرد که بعد از روند واگذاری، دولت مراقبت خواهد کرد تا «کسانی که این اموال را در اختیار می‌گیرند، دوباره از این طریق به سفته‌بازی و دلالی روی نیاورند».

همچنین از گفته‌های وی چنین برمیاید که برخی مسئولان دولتی با اجرای طرح مخالفت می‌کنند. او گفت که طرح مولدسازی باید در مورد اموال بانک‌ها و شرکت‌های دولتی نیز به اجرا دربیاید اما «برخی از مدیران، چسبندگی به اموال زیرمجموعۀ دستگاه‌های خود دارند و هیأت مولدسازی می‌خواهد بر این چسبندگی غلبه کند»… او توضیح بیشتری در بارۀ معنای «چسبندگی» نداد.

کدام اموال؟

در سایت مولدسازی دارایی‌های دولت، فعلاً فقط فهرست اموال دو وزارتخانه دیده می‌شود. وزارت آموزش و پرورش به سهم خود صدها مدرسه، مؤسسۀ آموزشی و زمین‌های استفاده‌نشده را در سراسر کشور  عرضه کرده است. به عنوان مثال تنها در شهر تهران، بیش از بیست ملک معرفی شده که تقریباً تمام آنها ساختمان‌های آموزشی‌اند. تنها مدرسۀ دخترانۀ «شهید رجایی»، واقع در میدان ونک، دارای ۱۲۷۱ مترمربع عرصه (زمین) و ۱۱۳٨ مترمربع اعیان (ساختمان) است. مجموع زمین‌های متعلق به آموزش و پرورش در شهر تهران به بیش از ۱۵هزار متر مربع می‌رسد.

برگرفته از سایت بین المللی فرانسه