Health

دولت بریتانیا در یک حرکت سیاسی ، جمهوری اسلامی را همچون چینیان تنها گذاشت

دولت بریتانیا با برنامه تنظیم شده،توسط یکی از کادرهای عالی رتبه امنیتی وزارت کشور بریتانیا، “تام توگندهات” اعلام کرد ،قصد دارد ظرف چند روز آینده رسمان سپاه پاسداران را به عنوان یک گروه تروریستی اعلام کند.
 *وقتی این تصمیم رسمی شود،هیچ سازمان و نهاد دولتی یا خصوصی بریتانیایی نمیتواند با سپاه که یک گروه تروریستی است،داد و ستدی داشته باشد.*
با توجه به اینکه اقتصاد کشور در دست سپاه پاسداران است و از سوی دیگر، نفوذ نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی در خارج از کشور توسط این نهاد اداره و هدایت میشود، *قرار گرفتن سپاه در لیست گروه‌های تروریستی، بحرانی بزرگتر از تحریم‌های جاری را برای ملایان بوجود خواهد آورد.*
 *ملایان دیگر امید حكومت کردن را از دست داده‌اند و فقط برای ماندن، آنهم بهر خفتی در تلاش مذبوحانه هستند* .
 *قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست تروریستی، پایان حکومت ملایان را نزدیکتر و به انقلاب مردم ایران شتاب بیشتری می‌بخشد.*
اکبر کریمیان
https://t.me/akbar_karimian