Health

دلیل اینکه آمریکا و اسرائيل پیرامون انقلاب «زن-زندگی-آزادی» مردم ایران عکس العمل نشان نمی دهند چیست؟

به نظر پروفسور ریچ کارفور؛ استاد جامعه شناسی شرق ، دانشگاه میشیگان توجه بفرمایید:

 موضع گیری آمریکا و سکوت اسرائیل، نشانه عدم تمایل آن ها به تغییر حکومت در ایران است!
 
اگر روزی قرار باشد نظام جمهوری اسلامی تغییر کند، رژیم جانشین نظام جمهوری اسلامی، رژیمی دینی نخواهد بود. چون چنان مردم از دین زده شده اند که تا یکصد سال دیگر هم به حکومت دینی بر نخواهند گشت.  قطعا رژیم بعدی گرایش ملی گرایانه خواهد داشت، و منافع ملی تمام مردم را محور سیاست‌های خود قرار خواهد داد. غرب از اینکه حکومتی مبتنی بر حفظ منافع ملی در ایران شکل بگیرد، نگران است و خواهان حکومتی نیست که در آن صرفنظر از  مذهب، همه استعدادها می توانند رشد کنند.
 
در صورت آمدن چنین حکومتی، اتفاقی که می افتد این است که منافع ملی در ستیزه های ایدئولوژیک و مذهب  به هدر نخواهد رفت، و سیل مهاجرت استعدادهای درخشان علمی و سرمایه‌ گذاری ها در کشورهای غربی معکوس خواهد شد.
کشورهای دشمن و رقیب دوست ندارند با یک ایران قدرتمند روبرو باشند، لذا ترجیح می دهند که با همین حکومت کودن و واپسگرای فعلی در ایران  کج دار و مریز رفتار کنند تا به حیات خود ادامه دهد و آن ها بتوانند از آن سود ببرند.
 
در این صورت آمریکا همچنان به بهانه حکومت ایدئولوژیک ایران از منافع خود در خاورمیانه همچون ۴۳ سال گذشته برخوردار خواهد بود و اسرائیل به بهانه خطر نظام جمهوری اسلامی، علیرغم اشغال سرزمین فلسطین، با کشورهای عرب و مسلمان وارد پیمان دوستی شده، و می شود، و کشورهای عرب عمدتاً نظام جمهوری اسلامی را دشمن تر از اسرائیل برای خود قلمداد می کنند.
 
ایرانی ضعیف که خودبخود با مسؤلین بی کفایت و بیسواد به سرعت دارد زیرساخت‌های خود را نابود کرده و میکند برای همه آن‌ها مطلوب تر است. ایرانی ضعیف که بتوان به راحتی و هر وقت اراده بکنند آن را تحریم کنند، و نیروهای تندرو آن را بمباران کرده یا حذف کنند برای اسرائیل خیلی بهتر از ایرانی قدرتمند مبتنی بر استعدادهای ملی فارغ از مذهب و قومیت خواهد بود.
 
مردم کشور ایران فارغ از تبعیض های ایدئولوژیک و سرکوب اقلیتهای قومی و مذهبی، پتانسیل آن را دارند که به عنوان یک قدرت اقتصادی و صنعتی منطقه و بلکه یکی از قدرت های جهانی سر بلند کنند.  این موضوع را کشورهای رقیب چون عربستان و حتی ترکیه می دانند و ترجیح می دهند کشور ایران در همین شرایط در تاروپود عقاید ایدئولوژیک خود دست و پا بزند.
 
باور بر اینست که به همین دلایل آمریکا و اسرائیل خواهان تغییر حاکمیت در ایران نیستند.
Mohammad Farsi, MBE

0191 2715836
07786364163