Health

در سوگ دکتر ناصر تکمیل همایون / جبهه ملی ایران

از شمار دوچشم یک تن کم وز شمار خرد هزاران بیش

با اندوه و تأسف بی‌کران، درگذشت آقای دکتر ناصر تکمیل همایون، شخصیت ملی و دانشمند گرانقدر را به اطلاع می‌رسانیم. او از نوجوانی در جرگه آزادیخواهان و میهن‌دوستان قرار گرفته و از پیروان دیرپای راه مصدق رهبر نهضت ملی ایران بود. او سال‌ها در حزب ملت ایران و جبهه ملی ایران تلاش‌های وطن‌خواهانه داشت، و در این راه، زندان‌های طولانی و مصائب بسیاری را متحمل گردید. دکتر ناصر تکمیل همایون از دانشمندان کم‌نظیر جامعه‌شناسی و از تاریخدانان برجسته‌ی ملی بود. او با پژوهش‌های خود و با نوشتن کتاب‌های متعدد، خدمات شایانی را به تاریخ و فرهنگ ایران به عمل آورد.

ما درگذشت این استاد فرهیخته را به عموم وطن‌دوستان و آزادیخواهان و به ویژه به خانواده ارجمندش تسلیت می‌گوییم.

شورای مرکزی جبهه ملی ایران
تهران-بیست و ششم آبانماه ۱۴۰۱

مهندس محمد اسدی – فرید اسدی دهدزی – بانو فرشید افشار – فرهاد امیر ابراهیمی –  الهه امیر انتظام –  مهندس مرتضی بدیعی–  دکتر جهانشاه برومند – فرهاد بیشه‌ای – تیرداد بنکدار – دکتر علی حاج‌قاسمعلی  –  علی‌رضا خیاط‌زاده – حسین ریاحی  – دکتر شاهین سپنتا – محمدرضا شفیع‌زاده –  دکتر رضا گل‌نراقی – دکتر محسن فرشاد یکتا – اصغر فنی‌پور – دکتر باقر قدیری اصلی – پریچهر مبشری – دکتر حسین مجتهدی- مهندس علی محمدی ده‌آبادی– پروفسور صادق مسرت –  منوچهر ملک‌قاسمی – محمدحسین ملک‌ختایی – ضیاء مصباح – محمد ملک‌خانی – دکتر آذین موحد – دکتر حسین موسویان  – ابوالفضل نیماوری –  مهرگان وثوق – دکتر جمشید وحیدا