Health

درخواست مهاجرت بیش از ۴ هزار پزشک در سال ۱۴۰۰

سخنگوی سازمان نظام پزشکی ایران اعلام کرد در سال ١۴٠٠ نزدیک به ۴ هزار پزشک درخواست گواهی «گود استندینگ» برای مهاجرت به سایر کشور‌ها کرده‌اند.

 رضا لاری پور، روز دوشنبه ۱۵ فروردین در این‌باره به رسانه های ایران گفت: بیشترین درخواست گود استندینگ مربوط به شهریور ١۴٠٠ و بیشترین درخواست گواهی برای مهاجرت از سوی پزشکان عمومی بوده است.

گود استندینگ یا حسن انجام کار گواهی است که برای متقاضیان کار در کشورهای دیگر صادر می‌شود.

تقاضای بیش از ۴ هزار پزشک برای دریافت گواهی مربوط به مهاجرت در سال ۱۴۰۰ در حالی صورت گرفته که بنابر آمارهای سازمان نظام پزشکی، در سال‌های ٩٢ تا ٩۴ تعداد متقاضیان برای گود استندینگ پزشکان در سال به ۶٠٠ نفر هم نمی‌رسید.

سخنگوی سازمان نظام پزشکی تاکید کرده که تنها جوانان درخواست گود استندینگ نمی‌کنند و در گروه‌های سنی مختلف این درخواست از نظام پزشکی شده است.

به گفته این مقام سازمان نظام پزشکی، درخواست گود استندینگ لزوما به معنای مهاجرت نیست اما افزایش درخواست‌ها برای دریافت این گواهی نشانه افزایش میل به مهاجرت پزشکان از ایران است.

برگرفته از سایت ایران وایر