Health

خروج آمریکائیان از افغانستان و واگذار کردن مردم به "شفقت" طالبان و القاعده، درسی است برای مردم ایران! - اکبر کریمیان

بعد از حمله نظامی و کشته شدن بیش از یک میلیون انسان، آمریکایی ها  اعلام کردند که نیروهای نظامی شان را از افغانستان بیرون بُردند!

جنگی که توسط آمریکائیان با اسلام‌گرایان، فاندامنتالیستهای اسلامی، طالبان و القاعده آغاز کرد و بیش از یک میلیون انسان بی گناه را به گام مرگ کشاند، نتیجه اش را اینچنین اعلام کردند؛ «مردم افغانستان است که باید انتخاب کنند چه نوع حکومتی را می‌خواهد »! این حق انتخاب؛ پوشش و میخی است که آنان بر تابوت آزادیخواهان و انسان مداران افغانستان کوبیدند.

متاسفانه در بین ایرانیان افرادی بودند که کاسه داغتر از مردم امریکایی ها شده بودند و ترامپ را به حد “ستایش” رسیده بودند. اگر هم فضای بیشتری پیدا میکردند و فضای ضد “مذهبی” که در ایران حاکم شده امکانش را به آنان میداد، میگفتند که ترامپ همان “امام زمان” است که آمده ما ایرانیان را از شر ملایان نجات دهد

از سوی دیگر، بخش دیگری از ایرانیان هم هستند که فکر می‌کنند که با آمدن بایدن، امید تازه ای برای برقراری “دموکراسی” و “مدنیت” در ایران بسیار شده است.

هر دو رئیس جمهور، سیاستهای تعيين و تببین شده سیستم سیاست گذاری که برنامه ها و پروژه های چند دهه‎ای را بر عهده دارند، را به اجرا در می‌آورند. ترامپ دستور خروج نیروهای آمریکایی را از منطقه خاورمیانه، بویژه افغانستان را صادر کرد و بایدن آنرا به اجرا درآورد. سیاست خارجی دولت آمریکا بر اساس حفظ منافع آمریکائیان تبیین شده است، حال این منافع چیست و در خدمت چه کسانی است، بماند.

آمریکا در بدترین شرایط مردم افغانستان را تنها گذاشتند. بیم آن است، که سیاستهای خارجی امریکا در جهت حفظ منافع اش در منطقه و جهان، آنان را به همکاری و در نتیجه تثبیت جمهوری اسلامی در منطقه بیانجامد.

هم اکنون، لابی‌های نظام تروریستی حاکم بر ایران، با تمام قوا و همت در تلاش هستند که زمینه همکاری بین امریکا و رژیم ملایان را فراهم کنند.

ما، ایرانیان و دیگر مردم محروم منطقه، جز همبستگی و ساماندهی خود و مبارزه برای آزادی و رسیدن به حقوق انسانی و ملی مان راهی دیگری نداریم.

برای آزادی و نجات خود از شر نظام ضدانسانی و ضدملی جمهوری اسلامی، میباید ائتلاف یا جبهه ملی برای 《 گذار از جمهوری اسلامی و رسیدن به بسترهای یک نظام دموکراتیک ملی》 را تشکیل داد.

وظیفه تمامی ایران دوستان و انسان مداران است که با توجه  به برخوردها برای کسب اقتدار در خاور دور و خاورمیانه، بین چین و روسیه با امریکا بوجود آمده، ضرورت اتحاد در جهت براندازی جمهوری اسلامی و رسیدن به بسترهای یک نظام دموکراتیک ملی قابل درک است. اگر از شرایط و بحران‌های داخلی جمهوری اسلامی اپوزیسیون بهره‌برداری نکند، پس از این بحرانها، امکان براندازی نظام واپسگر و تاراجگر بسیار سخت تر خواهد شد.

با مهر

اکبر کریمیان

06/07/2021