Health

خامنه ای عقب نشینی کرد ! - جبهه ملی متعلق به همه ایرانیان است

رهبر جمهوری اسلامی که چند روز پیش بررسی های شورای نگهبان٬ در تایید یا رد صلاحیت نامزد های ریاست جمهوری اسلامی را تایید و بر درستی آن صحه گذاردبخاطر ترس و نگرانی ناشی از تصمیم مردم دلاور و آزادیخواه ایران که با تحریم انتخابات و ماندن در خانه ها در ۲۸ خرداد ماه از نظام مطلقه خلع ید خواهند  کرد ٬ دچار سردرگمی و پریشان گویی شده و عقب نشسته است.

اکنون  می پذیرد که نسبت  به برخی از از داوطلبان «ظلم و جور شده است .» واز شورای نگهبان می خواهد که «جبران کنند »به مفهوم دیگر آنکه در رای صادر شده  تجدید نظر کنند.

سخنگوی شورای نگهبان هم ٬گفته های علی خامنه ای را درباره رد صلاحیت شدگان و جبران آن را  «فصل الخطاب » و حکم لازم الاتباع » خوانده است ..

درود بر مردم میهن دوست و آزادی خواهی که یک بار دیگر نشان خواهند داد که می توانند.

 پیروز و موفق باشید.

 پاینده ایران.

 هوشنگ کردستانی

  خرداد ۱۴۰۰   

۴ ژوئن ۲۰۲۱