Health

خاطره ای شنیدنی از پاسدار زندان اوین در سال ۵۷ درباره *الهیار صالح

😭تاریخ تولد😭 
۲۷ اردیبهشت ۱۲۷۶
آران و بیدگل، ایران
درگذشته :
۱۲ فروردین ۱۳۶۰ (۸۳ سال)
تهران، ایران
 
سمتها :
*وزیر کشور ایران*
دوره مسئولیت
۲۸ بهمن – ۲۷ اسفند ۱۳۳۰
 
*وزیر دادگستری*
دوره مسئولیت
۱۲ مرداد ۱۳۲۵ – ۲۴ مهر ۱۳۲۵
 
*وزیر دارایی*
دوره مسئولیت
۶ بهمن ۱۳۲۱ – ۱ اردیبهشت ۱۳۲۲
 
*وزیر مشاور*
دوره مسئولیت
۱۳ آبان ۱۳۲۴ – ۴ دی ۱۳۲۴
 
*سفیر ایران در آمریکا*
دوره مسئولیت
۲۷ شهریور ۱۳۳۱ – ۲۸ مرداد ۱۳۳۲
 
*نماینده مجلس شورای ملی*
دوره مسئولیت
۲ اسفند ۱۳۳۹ – ۱۹ اردیبهشت ۱۳۴۰
حوزه انتخاباتی
کاشان و نطنز
 
پاسدار فوق تعریف میکرد برای محکوم کردن و اعدام الهیارصالح نیاز به پرونده سازی داشتیم ولی هرچه بیشتر گشتیم کمتر یافتیم و در نهایت شگفتی متوجه شدیم نه خانه ای دارد و نه پس انداز قابل توجهی و نه مایملکی
در تحقیق هایمان متوجه شدیم که شاه به پاس خدمات ایشان در زمان سفارت در آمریکا مبلغ هزارتومان پاداش اعطا کرده بود و ما خو‌شحال از این کشف و دستاویز حیف و میل بیت المال نزد ایشان رفته و سراغ هزارتومان را گرفتیم
ایشان در نهایت متانت گفت : من به اون پاداش دست نزده ام و بروید بایگانی وزارت  خارجه لای پرونده ام میباشد!!
وقتی خودم به وزارتخانه مراجعت کردم دیدم درست میگوید از وزارت خارجه به حاکم شرع وقت صادق خلخالی زنگ زدم و وقتی صحت صحبتهایش را تایید نمودم خلخالی گفت ؛ والله که این مرد خود امام زمان است، حیف که بهانه ای برای اعدامش ندارم.
🖕
مسئولین  اون زمان
          و
مسئولین  این زمان
🤥