Health

حملات پهبادی و موشکی جمهوری اسلامی به قرارگاه‌های احزاب سیاسی کرد ایرانی در اقلیم کردستان را بشدت محکوم میکنم

 جمهوری اسلامی زخم خورده از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» و حمایت احزاب کرد از اعتراضات سراسری ایران و بویژه در کردستان  و بلوچستان و هراس از حمایت مردم از احزاب دموکرات کردستان ایران و کومله کردستان و همبستکی اتنیک‌های ایران، همبستگی سراسری مردم ایران و هشیاری احزاب کرد در حمایت از مبارزه قهرپرهیز سراسری ایران که خواهان سرنگونی رژیم است، سعی دارد با حملات نظامی نظرها از جنبش سراسری و متحد در ایران منحرف کند.

دفاع از مبارزات مردم کردستان و بلوچستان و حمایت از احزاب کرد مبارز در براندازی حکومت اسلامی دفاع از مبارزات مردم در سراسر ایران است. شورای ملی تصمیم ضمن ابراز تاسف و تالم نسبت به صدمات و زیان‌های جانی و مالی به  احزاب کرد، این حملات را به شدت محکوم می‌کند. به امید آنکه با همبستگی ملی به زودی ایران را آزاد و  از این رژیم بازپس بگیریم.

هر چه گسترده‌تر و محکم‌تر باد اتحاد همه‌ی مردم ایران در راه سرنگونی رژیم اسلامی برای نیل به حکومتی دموکراتیک، آزاد، سکولار و مبتنی بر حقوق بشر

شورای ملی تصمیم

۲۳ آبان ۱۴۰۱ – ۱۴ نوامبر ۲۰۲۲