Health

حمایت از خواست‌های قانونی و بر حق معلمان -- سازندگان نسل آینده کشور --, ا وظیفه انسانی و ملی هر ایرانی است .

قطع نامه معلمان کشور در تجمع سراسری روز دوشنبه یازدهم بهمن ماه سال ۱۴۰۰ .
امروز بیش از گذشته تاکید می کنیم :
اگر قانون همسان سازی بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ اجرا نگردد.
اگر رتبه بندی به صورت کامل تصویب و بودجه آن  برای امسال و سال آینده مشخص نگردد.
اگر خصوصی سازی و پولی سازی آموزش متوقف نشود و دولت همچنان سرانه آموزشی را از جیب والدین دانش آموزان تأمین کند . بعبارتی اگر آموزش رایگان و با کیفیت برای دانش آموزان طبق اصل ۳۰ قانون اساسی مورد بی توجهی حاکمان قرار گیرد.
اگر به حقوق نیروهای خدماتی مدارس که بیشترین زحمت را می کشند رسیدگی نشود .
اگرغارت صندوق ذخیره فرهنگیان ادامه پیدا کند.
اگر امنیت شغلی نیروهای خدماتی و قرارداد ی تامین نگردد.
اگر بازداشت فعالان و پرونده سازی علیه معلمان معترض متوقف نشود و معلمان  دربند آزاد نگردند .
در روزهای ۲۳ تا ۲۷ به تحصن خود ادامه خواهیم داد. و در روز پنجشنبه ۲۸ بهمن ماه تجمع سراسری اعلام می کنیم.
این بود قطع نامه اعتراضی معلمان در  تجمع اعتراضی روز دوشنبه یازدهم بهمن ماه .
.معلمان فداکاری که نسل آینده و ایران ساز کشور تنها  در سایه تلاش‌ و گوشش خستگی ناپذیر آنان ساخته و پدید می آید .
اکنون این اصل ثابت شده که ترقی،پیشرفت و عظمت ملت ها نه بدلیل داشتن معادن زیرزمینی و گستردگی سرزمین آنها بلکه در سایه داشتن انسان های کاردان ،کارا و دانشمند  است ، از این  رو است که کشورهای تا این حد بر اصل انسان سازی  تاکید و اصرار دارند و  در این راه هزینه میکند..
دو کشور ژاپن و فنلاند دو نمونه هستند که با وجود نداشتن سر زمین های وسیع و معادن زیر زمین  جز پیشرفته ترین کشورهای  جهان هستند .
وظیفه نسل کنونی کشور که باید ایران آینده را در سایه همت و کاردانی خود  بسازند ،  و با کاروان پرشتاب تمدن بشری همگام ،همراه  کنند بر عهده معلمان و استادان کنونی است.
متاسفانه بدلیل  عدم توجه به حقوق معلمان ،غارت ذخیره ذخیره های صندوق فرهنگیان و پولی کردن مدارس که جوانان با استعداد را بدلیل فقر و نداشتن امکان مالی از تحصیل و پیشرفت محروم می‌کند و آینده تاریکی برای آنان رقم می‌زند آنان برای گرفتن حق و حقوق قانونی و انسانی خود بپا خاسته و دست به اجتماع اعتراض آمیز زده اند و همانگونه که در پایان قطع نامه آورده اند:
«تنها راه پیروزی همبستگی و اتحاد همگان است .»
هموطنان ،عاشقان ایران ،کسانی که قلب تان برای رهایی از فقر و رسیدن به ایرانی آزاد ، و سربلند و سرفراز می تپد ، در هر کجا که هستید معلمان شجاع و به پا خاسته را تنها نگذارید و در اجتماع  اعتراضی آنان شرکت کنید .
و نشان دهید  که همبستگی و شجاعت  رمز رهایی و پیروزی  است .
پاینده ایران.
هوشنگ کردستانی،
هموند‌جبهه ملی ایران –,خارج از کشور .–
پاریس .سوم بهمن ماه  ۱۴۰۰ خورشیدی
برابر با دوم فوریه ۲۰۲۲ میلادی .