Health

جنگ روسیه با اوکراین چنان برایمان نمایان شده که آنگار ایرانمان در دستان "دل سوزانی" نگهداری می‌شود!

 سیاستهای جمهوری اسلامی، چه داخلی و چه خارجی، چنان بحران‌هایی برای مردم ایران و منطقه بوجود آورده که آنان را از  راهیابی برای رسیدن به حقوق خودشان منحرف یا دلسرد کرده است!

✅ در بعضی از موارد، مردم چنان در مصیبت‌های تحمیل شد بر آنان غرق شده‌اند که فکر نجات از آنها از سرشان رخت بربسته و در توهم “ناجی” زمینی یا آسمان به کما رفته اند!

۴۳ سال گفتند “مرگ بر اسرائیل” و اسرائیل هم ۴۳ سال گفت “ایران” حیاتش را به خطر انداخته است! اما آنچه واقعیت داشته و دارد، چیزی غیر از این بود.
اسرائیلی ها به این دوست دشمن نما چنان در آمیخته اند که دیگر بحث جاسوسی برایشان مطرح نیست. آنان اسناد “محرمانه” جمهوری اسلامی را با همکاران شان در اطلاعات جمهوری اسلامی همزمان مطالعه می‌کنند و در بعضی از موارد، همکارانشان اسناد را با کامیون برایشان از ایران ارسال میکنند!
در ۴۳ سال گذاشته، اسرائیل شکوفا شد و توانست با دولت‌های عربی به توافقات باورنکردنی دست یابد. یکی از آنها برگزاری نشست نقف بود.
نشست “تاریخی” که در خانه و محل دفن اولین رهبر اسرائیل در شهر کیبورد سد بوکر، با شرکت وزیر امور خارجه امریکا، مصر، امارات متحده عربی، بحرین و مراکش،   بگزار شد.
✅ این نشست نشان داد ادعای نابودی سازی اسرائیل، اگر دروغی بیش نبوده، حداقل نتیجه عکسی داشته است!
جمهوری اسلامی، نه اینکه حیات اسرائیل را به خطر نیانداخته بلکه موجب شد کشورهای عربی که یکی بعد از دیگری بدنبال “عادی‌” سازی روابط شان با اسرائیل بشتابند.
اسرائیل ظرف چند سال گذاشته توانسته، از نظر سیاسی و حتی ضمینه سازی خاک کشورهای همسایه به کشورش، به موفقیت‌هایی دست یابد. این موفقیت‌ها هرگز بدون وجود جمهوری اسلامی برای اسرائیل امکان پذیر نبود!
✅ جمهوری اسلامی منبع “خیری” بود برای بسیاری و مصیبتی عظیم برای مردم ایران. حال چرا بدنه سپاه و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه، قادر به دیدن این واقعیت‌ها نیستند، مسئله‌ی است که حل آن شاید راه گشای برطرف کردن ابهامات برخی از مردم ایران نیز بشود!
هم‌میهنان گرامی که جنگ روسیه و اوکراین چنان برایتان “بزرگ” شده که مشکلات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشورمان چندان به چشمتان نمیاد! جمهوری اسلامی در بین این قیل و قالها، تعداد زیادی از فرزندان شایسته شما را به بند کشیده و شرایط زندگی را چنان بر آنان سخت کرده است که 《مبارزه برای نابودی نظام ضدانسانی و ضدملی جمهوری اسلامی، جایش را به مبارزه برای زنده مانده》داده است.
✅ در چنین شرایطی، ایران ما که از نظر محیط زیست و زندگی، به گفته کارشناسان ناسا، 《۳۰سال بیشتر وقت ندارد》، در حال نابودی است. و ما، در بن بست مرگ بر این و زنده باد آن، فراموشمان شده که اساسا برای چه با این نظام تبهکار مبارزه میکنیم.
✅ شعارهای “مرگ بر اسراییل”، “آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند” چنان به پوچی رسیده و زمان ثابت کرده است که اسرائیل روز به روز شکوفا و پیشرفته تر و در صحنه‌های بین المللی جایگاه ویژه بدست میآورده و آمریکا نیز به جهانیان نشان داد که هر غلطی که بخواهد می‌کند!
✅ ما کجاییم؟ آیا میدانید که چه می‌خواهیم و چگونه می‌توانیم به آنچه که میخواهیم دست یابیم؟
✅ هم‌میهنان گرامی، ما راهی جز نابودی جمهوری اسلامی پیش رو نداریم و برای رسیدن به این هدف، نیازمند همفکری و همکاری با یکدیگر هستیم.
✅ همفکری و همکاری در چارچوب “واقعیتها”، چارچوبی برای ساختن بسترهای یک نظام دموکراتیک، نه گذرگاهی برای رسیدن به هدفهای سیاسی “خود”، که تاکنون جز شکست و دلسردی ارمغان دیگری برای مردم ایران نداشته است.
به امید پیروزی و رسیدن به دموکراسی پایدار در ایران عزیزمان.
با مهر
اکبر کریمیان