Health

جبهه ملی ایران-خارج از کشور - شریعت طالبان و اسلام خمینی

ایا شریعت طالبان همان خدعه خمینی نیست؟ هنوز بسیاری از مردم ایران به یاد دارند که پس ازمدت کوتاهی که خمینی به ایران امد گفت فقط جمهوری اسلامی و بعدا که جمعی از روشنفکران نزد او رفتند گفت بروید و اسلام عزیز را درجامعه پیاده کنید. هنوز هیچ کس مطمئن نبود که اسلام خمینی چیست؟ برخی خوش بین بودند و میگفتند ما همه مسلمانیم و اسلام همین است که داریم. ولی بتدریج معلوم شد که اسلام خمینی همان شریعت اسلام شیعه اثنی عشری است ان هم نوع شیعه ای که او تفسیر می کرد؟ نتیجه آنکه اسلام خمینی به یک دیکتاتوری دینی وحشتناک مبدل شد بحدی که درسال ۱۳۶۷ دستور میدهد تا در عرص چند ماه چند هزار جوان بی گناه را اعدام کنند. این اقدام دد منشانه پس از جنگ خانمانسوز ایران و عراق بود که خمینی بعلت شکست، وحشت از دست دادن قدرت خود و همفکرانش و سقوط رژیم اسلامی داشت.

 

 
اکنون به افعانستان و طالبان بنگریم. دقیقا این قوم همان میکنند که خمینی کرد. دولت افغانستان به علت فساد و اختلافات 
قومی و عدم انسجام ارتش که بعد از ۲۰ سال آموزش های نظامی در کنار ارتش آمریکا بی تفاوت باقی ماند، وظیفه ملی خود را در دوران سرنوشت ساز کشور رها و حکومت را به اسانی به طالبان تقدیم کرد. افزون براین رئیس جمهور هم گفت، برای جلوگیری از کشتار درافغانستان کشور را ترک میکنم، همان کاری که پادشاه ایران قبل از انقلاب انجام داد!.
 
ایا تاریخ ایران در افغانستان هم تکرار شده است؟ به احتمال قوی سردمداران طالبان به تدریج و در هر روز قانونی را وضع خواهند کرد ورهبررژیم هم دستورات شریعت را برای اجرا به آدم کشان طالبان اعلام میکند. اولین اقدام آنها احتمالاً در رابطه با زنان ودختران بی گناه افغانستان است، و سپس قوانین اسلامی در رابطه با جزئی ترین موضوعات زندگانی افراد جامعه خواهد بود.
 
جبهه ملی ایران در خارج از کشور همانند مبارزه با جمهوری اسلامی، از مبارزات مردم افغانستان در راه ازادی، جدائی دین از دولت و حقوق بشر در افغانستان همراه و هم اوا می باشد و رژیم مذهبی و دیکتاتوری طالبان را دشمن ازادی و حقوق بشر میداند. به جمهوری اسلامی و دولت های چین و روسیه و کشورهای ارتجاعی از قبیل پاکستان که طالبان را اسکان، آموزش و تقویت کرد و تا تسلط بر افغانستان پشتیبانی کرد، همچنین امارات و عربستان که کمک مالی می رسانند، هشدار میدهد، شریعت طالبان همانی است که القاعده و داعش و سایر گروه های تروریستی وطرفدار اسلام افراطی میخواهند تا، با اعمال تروریستی در سراسر جهان پراکنده کنند.
 
جبهه ملی ایران در خارج از کشور برقراری حکومت طالبان در افغانستان را مرکز پرورش و تقویت تروریست های اسلامی مانند القاعده و داعش میداند و هشدار میدهد، اگر این روند متوفق نشود، در آینده ای نه چندان دور صلح و آرامش منطقه و جهان بیش از این که هست به خطر خواهد افتاد.
 
جبهه ملی ایران-خارج از کشور
 
۱۸ اگست ۲۰۲۱ برابر با ۱۷ مرداد ۱۴۰۰