Health

جبهه ملی ایران – خارج از کشور اعدام دولتی جوان انقلابی اراک محسن شکاری را بشدت محکوم میکند


 ملت ایران: رژیم سفاک اسلامی برای جلوگیری از حرکت انقلابی جوانان «زن-زندگی-آزادی» به اعدام جوانان دستگیر شده پرداخته و اولین جوان برومند انقلابی محسن شکاری را امروز صبح ۱۷ آذر ۱۴۰۱، به جوخه دار آویخت و کشت.

 

این اقدام جنابتکارانه باعث حضور مردم در خیابانها اراک گردیده که خود باعث حضور سنگین و پرتعداد نیروهای سرکوب با اسلحه و تجهیزات گوناگون در سطح این شهر است. امروز روز چهلم کشته شدن مهرشاد شهیدی نژاد دانشجوی دانشگاه علمی-کاربردی اراک نیز می باشد. گزارش شده مسیرها به سمت محل برگزاری مراسم چهلم نیز مسدود شده است.

 

خبر قتل محسن شکاری در رسانه های سراسر جهان بازتاب و منتشر گردیده است. خبرنگار بی بی سی خبر داده که لااقل ۱۰ نفر دیگر نیز با جرم محاربه با خدا در دادگاه های انقلابی رژیم به اعدام محکوم گردیده اند. سیستم قضایی فرمایشی رژیم بدون هرگونه روند دادرسی جوانان بیگناه کشور را به مرگ محکوم می کند. محاکمه محسن شکاری از هنگام شروع تا حکم قتل وی کمتر ۳ ماه بطول انجامیده است.

 

رژیم جنایتکار اسلامی برای بقاء خود جوانان را با محاکمات فرمایشی کوتاه مدت و در بسیاری اوقات بطور مخفیانه و بدون وکیل مدافع محاکمه و حکم اعدام صادر میکند. امّا جوانان انقلابی ایران بارها و بارها ثابت کرده اند که دیگر هیچ ترسی از خود نشان نمی دهند. و با قتل هر یک از نوجوانان صد آلاله برمی خیزد و هیچیک هراسی برای از دست دادن جان خود تا آزادی کشور و ملت ایران از دست دژخیمان اسلامی ندارند.

 

جبهه ملی ایران-خارج از کشور جنایت اعدام جوانان کشور از جمله محسن شکاری بی گناه را بشدت محکوم میکند. و به رژیم جنایتکار اسلامی هشدار میدهد دست از این نسل کشی بردارد. مردم ایران تا پیروزی نهایی به انقلاب خود ادامه میدهند و روزی خواهد رسید که تمام این جنابتکاران در دادگاه های کشور محاکمه و به جزای اعمال جنایتکارانه خود خواهند رسید.

 

جبهه ملی ایران – خارج از کشور

۸ دسامبر ۲۰۲۲ – ۱۷ آذر ۱۴۰۱