Health

جبهه ملی ایران-- خارج از کشور : از خواست های بر حق کشاورزان اصفهان پشتیبانی میکند

اعتراض کشاورزان زحمت  کش اصفهان از هفدهم آبان‌ماه  به عدم دریافت حق آبه  برای کشت پاییزی گندم در برابر سازمان آب منطقه‌ای و صدای و سیمای مرکز اصفهان آغاز شد و سپس در بستر رودخانه زاینده رود ادامه پیدا کرد .

خوشبختانه آزادی خواهان دلاور اصفهان کشاورزان  تنها نگذارند و به حمایت از آنان  بر خاستند. و شمار زیادی از آنان با برپایی چادر شب در بستر رودخانه اقامت نمودند .
اعتراض کشاورزان اصفهان به حق آبه خودشان است که ۲۵۰ میلیون متر مکعب می باشد که تنها ۷۵ میلیون متر مکعب آن تامین شده است.
حق آبه سهمیی از آب رودخانه ویا چشمه و یا قنات است که به زمین کشاورزی وبا باغ ها داده می شود..
جالب آن است که استاندار جدید اصفهان که برگزیده مافیای قدرت و مورد تایید رهبرشان است ،در دیدار با کشاورزان به عوض آنکه با آنان همدلی کرده  و  از حق قانونی آنان دفا ع‌ کند با بی شرمی میگویید که شما کشاورزان تخم مرغ های تان را در یک سبد نگذارید  یعنی اینکه شغل کشاورزی که از گذشتگان به شما به ارث رسید و در آن تخصص دارید رها کرده مثلاً به شغل شریف دست فروشی کنار خیابان ها به پردازید.
چرا حق آبه کشاورزان زحمت کش اصفهان تامین نشده است ؟
با وجود انکه زاینده رود چند سالی است دچار خشک سالی  شده آن مقدار آبی هم که بطور طبیعی باید در بستر آن جاری باشد به سمت کارخانه های فولاد سازی منحرف میشود.
برای آنکه کارخانه های فولاد سازی که توسط باند مافیای قدرت وابسته به بیت خامنه ای برای صدور از کشور ایجاد شده است به عوض آنکه در کنار دریا باشد تا  از آب دریا برای خنک کردن فولاد ایجاد شده  استفاده شود در استان های اصفهان و فارس ساخته شده و به جای استفاده از آب دریا از آب رودخانه های  کارون وزاینده رود که بایستی برای کشاورزی و دامپروری و بقای نخل ها به مصرف به رسد استفاده می کنند.
لازم به يادآوری است که آب رودخانه کارون افزون بر آنکه برای کارخانه های فولاد سازی  به مصرف می‌رسد، توسط لوله ای قطور به سمت کویت هدایت شده و به آن کشور فروخته می شود..
افزون بر آن شاخه ای از آن به سمت بصره می رود و آب مورد نیاز مردم آن را تامین می کند.
چندی پیش یکی از مقام‌های بصره اعتراف کرد که اگر آب کارون به بصره نرسیده بود بصره بیابان شده بود.
 ا گر بصره بخاطر آب کارون بیابان نشد در عوض سردمداران چپاولگران ضد ایرانی  و ابسته به بیگانه خوزستان استان زر خیر  ایران را  تبدیل به بیابان کرده اند .
جبهه ملی ایران — خارج از کشور — ضمن پشتیبانی قاطع از خواست های بر حق  و انسانی کشاورزی اصفهان از مردم میهن دوست و آزادی خواه اصفهان و شهرهای  همجوار انتظار دارد کشاورزان زحمت کش اصفهان را تنها نگذارند  و با پشتیبانی همه جانبه خود باعث تحقق خواست های  آنان شوند .
جبهه ملی ایران – خارج از کشور
بیست و ششم آبان ماه سال  ۱۴۰۰   خورشیدی برابر با هفدهم نوامبر سال ۲۰۲۱ میلادی.