Health

جبهه ملی ایران خارج از کشور ادامه مبارزات شجاعانه مردم کرد و بلوچ را اجر می نهد

در چهاردهمین جمعه انقلاب «زن-زندگی-آزادی»، مردم زاهدان بار دیگر به خیابان آمدند و با شعارهای ساختار شکن به تظاهرات پرداختند. در شهرهای دیگر استان سیستان و بلوچستان، از جمله چابهار و سراوان نیز برای همدری با جان باختگان خونین جمعه سیاه و بازماندگان آنان، اجتماع و به تظاهرات پرداختند. مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان، که هر جمعه بعد از نماز جمعه، سخنرانی دارد، به کشته شدگان جمعه سیاه و مظلومیت مردم استان سیستان و بلوچستان اشاره داشت که با انتقادات تندی ازطرف مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی روبرو شد. علارغم انتقادات مسئولان و عوامل رژیم، امام جمعه سیستان و بلوچستان به سخنرانی های دادخواهانه خود ادامه میدهد، و از مواضع خود منصرف نشده است.

تظاهرات روز جمعه ۱۶ دیماه مردم سیستان و بلوچستان با خیزش مردم در بسیاری از شهرهای ایران بویژه تظاهرات در استان کردستان هم اهنگی داشت، که خود بیانگر آنست که حرکت انقلابی مردم ایران فروکش نکرده بلکه بهتر سازماندهی شده تا از تلفات جانی جوانان میهن خودداری شود. همبستگی مردم سیستان و بلوچستان در شعار های آنان چه در کف خیابان و چه در سخنرانی ها بوضوح مشاهده میشود.  شرکت بسیاری از زنان بلوچ در تظاهرات جمعه ای که گذشت چشم گیر و قابل تأمل است. شعار زنان بلوچ هشداری به خامنه ای جنایتکار است، «شیعه و سنی باهمند چشمان خامنه ای کورند»، همزمان و همگام با این تظاهرات و شعارها، مولوی عبدالحمید در سخنرانی خود در نماز جمعه ۱۶ دیماه در همبستگی با مردم کرد اعلام داشت «مردم کرد از بهترین اقوام ایرانند». وی تأکید داشت «ما مردم کرد و بلوچ مخالف تجزیه ایران هستیم». در شهر جوانرود از استان کرد هم مردم شعار دادند «کرد و بلوچ برادرند – تشنه خون رهبرند».

از سوئی دیگر شاهد بوده ایم مردم کردستان از جمله در شهرهای سنندج، جوانرود، مهاباد و ایذه،  در سه ماه گذشته کماکان به اعتراضات و اعتصابات ادامه داده اند. اگر چه تظاهرات مردم کردستان در انقلاب «زن-زندگی-آزادی» خود جوش بوده ولی، مردم کرد به فراخوان احزاب کرد، بویژه حزب دمکرات کردستان ایران و حزب کومله، برای اعتصابات سراسری استان لحاظ داشته و پاره ای مواقع با سرکوبگران رژیم خامنه ای به مبارزه مسلحانه پرداخته اند. لازم به توضیح است، احزاب کرد و بلوچ که اکثراً سنی مذهب هستند سالها برای احقاق حقوق از دست رفته خود با حکومتهای مرکزی ایران به مبارزه پرداخته اند.

بسیاری از مردم این استانهای حاشیه ای کشور بویژه مردم کرد و  بلوچ فقیر و برای امرار معاش خانواده های خود به کارهایی بسیار مشکل و صعبی مانند کولبری لوازم خانگی و نفت و غیره دست میزنند و شاهد بوده ایم که تعدادی از آنها توسط مرزبانان مزدور سپاه پاسداران رژیم بقتل رسیده اند.

جبهه ملی ایران در خارج از کشور بر این باور است که  مردم ایران تظاهرات، اعتصابات و اقدامات هموطنان شجاع، مبارز و زحمت کش کرد و بلوچ را اجر مینهند. هموطنان مبارز کرد و بلوچ بیش از دیگر استانهای کشور متحمل تلفات بوده و جوانان برومند بسیاری را از دست داده اند. بسیاری از آنان زخمی، دستگیر و زندانی شده اند. برابر با اخبار از داخل کشور سرکوبگران رژیم شبانه به خانه این مبارزان حمله ور میشوند و جوانان دختر و پسر بالای ۱۵ سال را دستگیر و روانه زندان میکنند. باعث افتخار و قدردانی مردم ایران است که هموطنان کرد و بلوچ همراه با دیگر مبارزان راه آزادی تا هنگام سرنگونی رژیم دیکتاتوری مذهبی به مبارزه بی امان خود ادامه خواهند داد.

جبهه ملی ایران – خارج از کشور

دهم ژانویه ۲۰۲۳ برابر با ۲۰ دی ۱۴۰۱