Health

توطئه تغییر خاوران به گورستان جدید را در هم خواهیم شکست! سه شنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۰۴ مه ۲۰۲

مردم ایران، وجدانهای بیدار در سراسر جهان،

خاوران آئینه تمام نمای ماهیت ضد بشری جمهوری اسلامی است. خاوران مهمترین نماد دگراندیش کشی و بارز ترین نشانه فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران است. خاوران یک گورستان معمولی نیست، موزه جنایت است، جنایت حکومتی سر برآورده از اعماق توحش و بربریت تاریخ که ارتکاب هر جنایتی را با نام خدا و دین و مذهب مجاز و قانونی شمرده و مرز تمدن بشری با توحش جانوری را مخدوش کرده است. در خاوران هزاران زن و مرد دگراندیش و آزادیخواه ایرانی در گورهای دسته جمعی بی نام و‌ نشان خفته اند.

جمهوری اسلامی پس از بارها تخریب  سیستماتیک گورهای دسته جمعی خاوران و آزار و اذیت مادران و خانواده های داغدار خاوران، برای پاک ساختن لکه ننگ جنایت هولناک کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ از حافظه تاریخی مردم ایران و جهان، اکنون به ترفند جدید مجبور کردن جامعه بهائیان ایران به دفن درگذشتگان خود بر روی گورهای دسته جمعی خاوران متوسل شده است. این توطئه حکومت اسلامی را با یک اعتراض ملی و جهانی باید درهم شکست.
خاوران به همین صورتی که هست باید حفظ شود تا در فردای آزادی ایران به موزه بزرگ جنایات جمهوری اسلامی تبدیل شود و نسل های آینده ایران و مردم جهان بدانند زنان و مردان آزادیخواه این کشور چه بهای سنگینی با جان و زندگی خود برای آزادی و برقراری دمکراسی و حقوق بشر در ایران پرداخته
ما نهادهای حقوق بشری و امضا کنندگان این بیانیه از تمام شخصیت ها و کلیه سازمانها و نهادهای دموکراتیک و حقوق بشری در دنیا درخواست میکنیم به هر شکل ممکن اقدام حکومت اسلامی علیه ایجاد قبرستان جدید بر روی گورهای دسته جمعی خاوران اعتراض کنند. ما می توانیم دست در دست به حمایت از خانواده های قربانیان، کشته شدگان و زندانیان سیاسی- عقیدتی ایران بپاخیزیم.

رونوشت:
نهادهای بین المللی

– آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد
– میشل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
– جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران
– ته یونگ بایک، کارگروه ناپدید شدگان اجباری
– فابیان سالویولی، گزارشگر ویژه حقیقت، عدالت، جبران خسارت و
تضمین عدم تکرار (عدالت انتقالی)

نهادهای غیردولتی 

– آگنس کالامارد، دبیرکل سازمان عفو بین الملل
– کن راس، دیدبان حقوق بشر
– آلیس موخوِه، فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر

شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران

 
Dear Sir / Madam

We shall defeat the conspiracy to convert the mass gravesite of Khavaran!

Conscious Iranian compatriots around the world,

The Khavaran Mass Gravesite, in South East of Tehran, as a whole reflects and represents the anti-human nature of the Islamic Government in Iran. Khavaran is the most important symbol of dissident killings and one of the most horrifying symbols of religious fascism being imposed by the Islamic Government in Iran. Khavaran is not just an ordinary cemetery. It is a vivid museum of criminal acts and crimes committed by a government that has emerged from the depths of savagery and barbarism of history. The Islamic Government in Iran justifies committing any crime in the name of God and Islam and distorts the boundary between human civilization with animal brutality. In Khavaran, thousands of Iranian men and women dissident and freedom seekers were buried in unmarked mass graves.

The Islamic state authorities have repeatedly tried to destroy the mass grave sites of Khavaran in a bid to eliminate crucial evidence of crimes against humanity. Hence, denying truth, justice and reparation to the families of those who have been forcibly disappeared and extrajudicially executed in secret. The Islamic regime is now resorting to a new despicable act of forcing the Iranian Baha’i community to bury their deceased on the mass gravesites of Khavaran. This conspiracy act of the Islamic State must be exposed and defeated by national and international outcries and protests.

The Khavaran Cemetery must be preserved as is, in order to be turned into a major museum of the Islamic State’s crimes against humanity. The future generations of Iran and the people of the world should know about the heavy price the freedom-loving men and women of Iran have paid with their lives and livelihood for freedom and for the establishment of democracy and Human Rights in Iran.

We the Human Rights supporting groups and individuals, signatories to this letter, ask all personalities, democratic organizations and institutions and all Human Rights groups to protest, in every possible way, against the Islamic Government of Iran and to oppose the creation of a new cemetery on the mass gravesites of Khavaran. We can join hands to support the families of the victims, those executed and all those prisoners of conscience, in Iran.

Sincerely, Solidarity network for Humrights in Iran

(Signatories, 21 Iranian Human Rights Organizations)